VVD

2 mei 2002 - VVD wil sluitende aanpak voor jonge criminelen

De VVD wil een harde aanpak voor jonge criminelen, waarbij voor verschillende groepen probleemjongeren aparte maatregelen gaan gelden. Hierdoor wordt het effect van de straf vergroot en de kans op herhaling of verergering van het gedrag verkleind. Dit plan presenteert de VVD op een campagne-avond in Rotterdam waar Hans Dijkstal, Loek Hermans, Benk Korthals en Atzo Nicolai aanwezig zijn. De eerste maatregel in het VVD-plan is de zogenaamde strafklas voor asociale jongeren. Nu is het zo dat scholen leerlingen pas weg kunnen sturen als er een andere passende school gevonden is. Zo wordt de school door een probleemkind gegijzeld. De VVD wil dat de verantwoordelijkheid niet primair bij de school moet liggen, maar bij de gemeente. Lukt het niet een andere school te vinden, dan moet de gemeente samen met andere scholen een tussenschool ofwel 'strafklas' op te zetten. Daarnaast wil de VVD de tuchtschool voor moeilijk opvoedbare criminele jongeren. De VVD pleit dan ook voor uitbreiding van de Glenn Mills-scholen. De VVD is voorstander van jeugddetentie. Jongeren die zich schuldig maken aan een strafbaar feit, kunnen een gevangenisstraf krijgen. Bij deze jeugddetentie moet het accent op heropvoeding liggen en niet alleen op de straf. Verder wil de VVD een harde aanpak voor hardleerse criminele jongeren. Deze moeten twee jaar worden vastgezet in heropvoedingsdetentie. Afkicken, discipline leren, een opleiding volgen en aan het eind begeleid worden naar werk en huisvesting. Voor criminele jongeren met een geestelijke stoornis wil de VVD dat er vaker jeugd-TBS wordt opgelegd waarbij jongeren met ernstige psychische problemen minder snel ontslagen moeten worden.