VVD

2 mei 2002 - Benk Korthals: 4000 à 5000 cellen erbij in vier jaar

Tijdens de VVD-persbriefing heeft Benk Korthals gepleit voor 4000 tot 5000 extra cellen in de komende vier jaar. "Dat is absoluut noodzakelijk als de overheid de wetten de komende jaren nog strenger zal handhaven." Korthals zal binnenkort de Tweede Kamer hierover informeren.

In 1994 was er nog een cellentekort, maar in de periode 1994 - 2002 steeg het aantal cellen met 5389 (van 11.118 - 16.577) zoals blijkt uit de feiten en cijfers van het kabinet.