Ingezonden persbericht

P E R S B E R I C H T

Afslag a9 Heiloo is een verkeerd plan

Zaandam, 1 mei 2002 - Een afslag van de A9 ter hoogte van Heiloo is een verkeerd plan. Dit hebben Milieu Contact Heiloo, Het Noord-Hollands Landschap en Milieufederatie Noord-Holland het gemeentebestuur van Heiloo laten weten.

De drie natuurorganisaties wijzen er op dat een nieuwe op- en afrit leidt tot extra invoegen en uitvoegen. Daardoor ontstaat een onrustiger verkeersbeeld en wordt de wegcapaciteit verminderd. Het liefst zouden de drie organisaties daarom helemaal geen extra afslag zien.

Als de gemeente toch haar plan voor een extra afslag ter hoogte van de Lagelaan doorzet, stellen Milieu Contact Heiloo, Het Noord-Hollands Landschap en Milieufederatie Noord-Holland een andere locatie voor. Een afslag bij de Lagelaan zou namelijk een gebied doorsnijden dat nu de bestemmingen heeft 'Agrarische gebied met landschappelijke en natuurwaarden' en 'Natuurgebied, riet, hooi- en oeverlanden'. Bovendien zou aan deze afslag voor de afwikkeling van het kustverkeer een nieuwe weg gekoppeld worden die dwars door het open gebied van de strandvlakte ten westen van de bebouwde kom gaat. En tenslotte zou ook nog eens een nieuwe weg parallel aan de A9 noodzakelijk zijn om vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein Boekelermeer uit de bebouwde kom te weren. De drie natuurorganisaties vinden deze consequenties van een afslag bij de Lagelaan desastreus.

Als er al een afslag moet komen, leg die dan aan ter hoogte van de Kanaalweg, zo stellen de natuurorganisaties. Op deze plek is een directe aansluiting mogelijk op het bedrijventerrein Boekelermeer. Het kustverkeer kan dan via de bestaande wegen (Kanaalweg en Zeeweg) worden afgewikkeld.

Voor meer informatie (