Vereniging Nederlandse Gemeenten

Nederland leeft met water (2/5/02)

Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat gaf 2 mei op de Floriade het startschot voor de campagne Nederland leeft met water. De campagne, die zeker tot in 2003 doorloopt, is bedoeld om Nederlanders bewust te maken van het feit dat zij in een waterrijk land leven dat gedeeltelijk onder zeeniveau ligt; iets waar lang niet iedereen meer bij stil staat. Nederland is synoniem met water. Eeuwenlang hielden we de zee en de rivieren met dijken en gemalen in toom. Het hoge water van 1993 en 1995 opende ons de ogen. De zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het regent vaker en harder. We moeten anders met het water omgaan, anders krijgen we natte voeten in de winter en s zomers een gele grasmat in de tuin. Het waterbeheer in Nederland is daarom radicaal veranderd. We moeten water niet langer buitensluiten en zo snel mogelijk naar de zee pompen. In plaats daarvan moeten we het water de ruimte geven en weer toelaten in ons dagelijks leven. Het nieuwe waterbeleid staat onder meer beschreven in de kabinetsnota Waterbeleid in de 21-ste eeuw. Inmiddels is het nieuwe beleid gemeengoed voor de watersector in Nederland. Het principe vasthouden, bergen, afvoeren, wordt daarom ook steeds vaker toegepast. Dit betekent een radicale wijziging ten opzichte van het oude waterbeleid, waarbij het water snel werd weggepompt en vervolgens ingesnoerd tussen dijken. De ervaring leert (hoogwaters van 1993, 1995 en de zware regenval van 1998) dat dit niet meer decennia lang de gewenste veiligheid oplevert. Het West-Europese klimaat verandert en Nederland ondervindt dat aan den lijve. Het nieuwe waterbeleid gaat ervan uit dat een overvloed aan water in eerste instantie moet worden opgevangen en vastgehouden op de plek waar het zich verzamelt. Dat kan zijn in beken, meren, rivieren, polders of in woonwijken. Wanneer de buffers vol zijn, kan het overtollige water tijdelijk worden opgeslagen in bergingsgebieden in de buurt. Pas wanneer het waterpeil in de rivier weer is gestabiliseerd, wordt het opgevangen water via de rivier afgevoerd naar zee. Op deze manier worden extreme pieken voorkomen en zijn de risicos kleiner. Gevolgen voor alle Nederlanders Dit nieuwe waterbeleid heeft gevolgen voor alle Nederlanders. Daarom hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen besloten om een landelijke campagne te voeren. Nederlanders moeten zich weer bewust worden van het feit dat zij in een waterrijk land leven en dat dit niet zonder consequenties is. Iets wat de laatste vijftig jaar naar de achtergrond is verdwenen. Na de officiële start op 2 mei maken het rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen hun organisaties bekend met de campagne en voorzien hen van voldoende ondersteunend materiaal. Na de zomervakantie start eind september de publiekscampagne met spots op radio en TV, advertenties in dag- en weekbladen en brochures voor het publiek.