Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PVDA

Den Haag, 2 mei 2002

MEDEDELING AAN DE PERS

Betreft: advertentie VNO-NCW 'Ad your service'

De voorzitter van VNO-NCW, Jacques Schraven, heeft in een telefoongesprek aan de campagneleider van de PvdA, Dick Benschop, laten weten dat de advertentie niet bedoeld was als een persoonlijke aanval. Het spijt Schraven dat deze indruk is kunnen ontstaan. VNO-NCW zal in dit licht naar de tekst van verdere advertenties kijken.