VERENIGING VNO-NCW

Kees Storm Lid van Verdienste van VNO-NCW

Den Haag, 2 mei 2002 Drs. K.J. Storm is bij zijn terugtreden door het bestuur van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW benoemd tot Lid van Verdienste. Dit lidmaatschap wordt toegekend aan personen die door hun persoonlijke inzet een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Vereniging VNO-NCW.

De heer Storm was gedurende 17 jaar lid van eerst het bestuur van het NCW en na de fusie van VNO-NCW. Van 1991 tot 1993 was hij als penningmeester van het NCW één van de sturende krachten in het proces van samenwerking van VNO en NCW, dat uiteindelijk geleid heeft tot de fusie.

Als lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW heeft de heer Storm een belangrijke rol gespeeld in de organisatie en bestuurssamenstelling van de vereniging, alsmede bij de totstandkoming van adviezen - binnen en buiten SER-verband - over het zorgstelsel, corporate governance, fiscale aangelegenheden en arbeidsverhoudingen.


---
Meer informatie van VNO-NCW is te vinden op: www.vno-ncw.nl

De afdeling Media & Parlement is te bereiken op 070-3490167 Buiten kantooruren via Roelf van der Kooij 06-51284588 of Wytze Russchen 06-55761908


02 mei 02 16:19