Anti Racisme Informatie Centrum

gewoon door met waar je mee bezig bent '. Met het bevorderen van de veiligheid, een belangrijke punt in de campagne van Fortuyn, is de Aktiegroep al geruime tijd bezig. 'De indruk wordt gewekt dat er nu 'eindelijk' aandacht voor is. Maar beleid op dat punt is al ingezet, er zijn al oplossingen bedacht.' Uit een wijkveiligheidsplan zijn concrete afspraken gerold, bijvoorbeeld over het inzetten van buurtagenten, die zichtbaar dicht bij de wijkbewoners staan. Ook wat betreft vuiloverlast wordt naar praktische oplossingen gezocht: zo heeft de dienst Roteb inmiddels haar afhaalsysteem veranderd, waardoor huisvuil vaker opgehaald kan worden. De bewoners willen daarnaast dat de reinigingspolitie strenger optreedt. 'De stemmen die naar Fortuyn zijn gegaan, zijn vooral proteststemmen,' denkt Kruger. Voor de leefbaarheid van de wijk hebben ze hem in ieder geval niet nodig.

Voor meer informatie over Aktiegroep Het Oude Westen, bel 010 - 4361700