Ingezonden persbericht

Leeuwarden/Rotterdam, 2 mei 2002

Marijnissen wil vakbondsreferendum over de
WAO

SP-voorzitter Jan Marijnissen daagt vanavond Lodewijk de Waal en Doekle Terpstra uit om op korte termijn een vakbondsreferendum te houden over de WAO. Marijnissen heeft de stellige overtuiging dat er een kloof op dit punt gaapt tussen de vakbondsleiding en de vakbondsleden. Hij denkt dat het een goede zaak zou zijn, als de leden van de vakbond over de toekomst van de WAO uiteindelijk het laatste woord zullen hebben.

De eerdere instemming van de vakbond met het SER-advies, stuitte bij de aangesloten bonden al op zware tegenstand. De FNV-federatieraad ging maar nipt akkoord. Belangrijke bonden als Bondgenoten stemden tegen het SER-advies. Marijnissen wil op geen enkele manier de autonomie van de vakbonden ter discussie stellen. Maar nu het gaat om wat bij invoering van de WAO eens de kroon op de sociale zekerheid werd genoemd, denkt de SP-voorman dat een referendum op zijn plaats is. Als de uitkomst van het referendum aan zou geven dat een meerderheid van de leden niet akkoord gaat met het SER-advies, dan hebben FNV en CNV hun handen vrij om met een nieuwe regering verder te onderhandelen over de wijze waarop in- en uitstroom in de WAO het beste kan worden aangepakt.

Vanavond spreekt Jan Marijnissen in Theater Romein, Bagijnestraat te Leeuwarden om 19.00 uur



Ingezonden persbericht