Federatie van Ouderverenigingen

Persbericht: Slechts 5 partijen voor goede inkomenspositie gehandicapten

2 mei 2002

Vijf partijen maken zich sterk voor inkomenspositie van mensen met handicap of chronische ziekte

Mensen met een chronische ziekte of handicap gaan er in de komende regeerperiode financieel zeker niet op achteruit. Althans dat antwoord geven PvdA, CDA, SP, GroenLinks en SGP op de vraag van de Federatie van Ouderverenigingen (FvO) en Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) over de inkomenspositie.
De VVD, D66, ChristenUnie, Leefbaar Nederland en Lijst Pim Fortuyn blijven het antwoord op deze vraag schuldig.

Uit de politieke analyse (G)Een van de acht van de FvO en CG-Raad blijkt dat enerzijds partijen zich hard maken om inkomensmaatregelen te treffen voor mensen met een handicap of chronische ziekte, maar anderzijds niets van de plannen van de FvO en CG-Raad opnemen in hun verkiezingsprogramma. Daarom vragen de FvO en CG-Raad de partijen of ze de garantie kunnen geven dat mensen met een handicap of chronische ziekte er financieel niet (weer) op achteruit gaan.

De SP beantwoordt de vraag volmondig met ja. De partij geeft aan de plannen van de FvO en CG-Raad over bijvoorbeeld het drempelinkomen voor belastingaftrek en de introductie van het chronisch zieken-forfait enthousiast te steunen.
De PvdA onderschrijft dat de inkomenspositie van gehandicapten en chronisch zieken gemiddeld veel slechter is dan van gezonde mensen. Dat komt onder meer door de hogere kosten die ze hebben. De partij wil zowel de inkomens van mensen met een handicap of chronische ziekte verhogen, als de kosten verminderen.
GroenLinks laat het inkomen van mensen op een sociaal minimum met tien procent stijgen. Door heffingskortingen wil de partij mensen met een handicap of chronische ziekte financieel ondersteunen. De SGP zegt dat de meerkosten die mensen met een chronische ziekte of handicap maken moeten worden vergoed via fiscale maatregelen. Verder wil de partij dat het thuis verzorgen van chronisch zieken ook aftrekbaar wordt gemaakt.
Het CDA vindt dat door de invoering van de nieuwe inkomstenbelasting gehandicapten en chronisch zieken fors achter blijven. Het is volgens de partij mede door hun inspanning mogelijk om ziektekosten af te trekken die samenhangen met zorgafhankelijke ouders, broers en zusters.