Gemeente Heumen

Nieuwsberichten

02-05-2002
Weekmarkt Malden 25 jaar

Op 2 mei vierden de Maldense marktkooplui het 25 jarig bestaan van de markt. D e kraamhouders zelf voeren de hele maand mei nog acties om het publiek te laten meeprofiteren. Burgemeester Grienberger en wethouder Charlotte van Sluis waren er bij om de feestmaand in te luiden. Ze brachten de felicitaties van het geme entebestuur over aan de negen handelaren die al die 25 jaar een standplaats heb ben. Wethouder Van Sluis had voor elke handelaar een forse bos bloemen. Gekocht op de markt natuurlijk! (foto)