Gemeente Bergen


Nationale dodenherdenking
Verscherpte contrôle op illegale bouwwerken
Ontheffing stookverbod tijdig aanvragen
Tijdelijke sluiting club Pico Bello
Cursus werven en behouden vrijwilligers
Weekmarkt verplaatst

Mobiele skatebaan naar Well
Nationale Dodenherdenking 4-mei

Stille tocht naar `Monument der Gevallenen' in Wellerlooi

Elk jaar wordt in de gemeente Bergen op 4 mei een herdenkingsplechtigheid gehouden; een stille tocht naar het monument der gevallenen op de Hamert in Wellerlooi. Tijdens de Mei-staking in 1943 zijn op deze plaats zeven Nederlandse verzetsstrijders door de Duitsers gefusilleerd. De herdenkingsplechtigheid wordt dit jaar georganiseerd door de gemeente in samenwerking met het St. Antoniusgilde uit Well en fanfare Nooit Gedacht uit Wellerlooi. Iedereen is welkom aan deze tocht deel te nemen en even stil te staan bij wat er in het verleden is gebeurd.

Programma

De stille tocht verloopt op dezelfde manier als vorig jaar. De stoet vertrekt om precies 19.40 uur bij het Pannenkoekenhuis aan de Twistedenerweg in Wellerlooi. Het St. Antoniusgilde opent de tocht, gevolgd door de fanfare en daarna de andere aanwezigen. De weg naar de plaats van de plechtigheid wordt te voet en in volkomen stilte afgelegd zonder wapperende vlag, vaandel of uiterlijke tekenen van politieke of persoonlijke overtuiging. De aankomst bij het monument is uiterlijk om 19.58 uur. Het gilde betrekt bij het kruis de erewacht. Om 19.59 uur volgt een trompetsignaal, waarna de burgemeester en een vertegenwoordiger van het gilde een krans leggen. Om acht uur precies wordt twee minuten stilte in acht genomen. Om 20.02 uur volgt opnieuw een trompetsignaal, waarna er voor iedereen gelegenheid is tot het brengen van een eenvoudige bloemenhulde. De fanfare speelt ondertussen een stuk treurmuziek. Na de bloemenhulde houdt de burgemeester een korte toespraak en speelt de fanfare het Wilhelmus. Na het volkslied wordt de stoet ontbonden.

Richtlijnen

Om de 4 mei-herdenking op passende wijze te laten verlopen, zijn door het Nationaal Comité 4 en 5 mei richtlijnen gemaakt. Gevraagd wordt om vanaf 's avonds 18.00 uur tot zonsondergang (ongeveer 21.00 uur) de vlaggen halfstok te hangen. Ook bij herdenkingsplechtigheden blijft de vlag halfstok hangen. Bij zonsondergang moet de vlag ingehaald worden. Verder luiden van 19.45 tot 19.58 uur alle kerkklokken.

Gemeente verscherpt controle op illegale bouwwerken Na Volendam en Enschede heeft handhaving van regelgeving prioriteit. Ook het college en de gemeenteraad van Bergen vinden naleving van de regels erg belangrijk.
Handhaving is een mix van alle activiteiten die ervoor zorgen dat burgers en bedrijven zich aan de regelgeving houden. Het gaat hierbij niet alleen om het daadwerkelijk optreden tegen illegale situaties maar ook om het voorkomen daarvan.
Handhaven
Daadwerkelijk optreden kan betekenen dat de gemeente aan de overtreder een dwangsom oplegt of bestuursdwang toepast. Bij bestuursdwang kan bijvoorbeeld de bouw worden stilgelegd en kan een vergunning worden ingetrokken. Daadwerkelijk optreden gebeurd altijd achteraf, als er sprake is van een illegale situatie.
Nota handhavingsbeleid
De gemeenteraad heeft de nota handhavingsbeleid vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten van het gemeentelijk handhavingsbeleid. De gemeenteraad vindt dat de handhaving in onze gemeente in z'n geheel helder, duidelijk, strikt en consequent moet zijn. Handhaving is niet het eindpunt maar een middel om de doelen die de gemeente stelt te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de doelen van een bestemmingsplan. Het belangrijkste is dat iedereen zich bewust is van het belang om regels na te leven en dit in de praktijk dus ook doet.

Systematisch en integrale aanpak

In het verleden werkte de gemeente meestal op basis van klachten van inwoners. Als er een klacht werd ingediend, ging de gemeente handhaven. Dit is veranderd. De gemeente gaat systematisch en integraal handhaven. Systematisch betekent, dat er voortaan meer per gebied en/of per onderwerp ( bv. illegale woningen, illegale bouw of gebruik) gehandhaafd wordt. Integraal wil zeggen, dat er een afstemming plaatsheeft tussen de verschillende vakgebieden. Vaak zijn er meer bureaus betrokken bij één handhavingszaak (bouw, milieu, brandweer etc.).

Jaarlijks uitvoeringsprogramma

Het college heeft een coördinatieoverleg handhaving ingesteld. De gemeente stelt elk jaar een uitvoeringsprogramma vast. Hierin staat welke handhavingszaken dat jaar bij voorrang worden opgepakt en welke prioriteiten daarbij worden gesteld. De normale handhavingsactiviteiten, zoals controle op vergunningen en dergelijke, gaan uiteraard gewoon door.

Inzage

De nota handhavingsbeleid handhaving ligt vanaf 2 mei vier weken ter inzage bij de afdeling Bestuur in het gemeentehuis. U kunt de nota elke werkdag inzien van 9.00 uur tot 12.00 uur, of na een telefonische afspraak, 's middags
De oproepingskaarten om deel te nemen zijn inmiddels verzonden aan alle kiesgerechtigden. Als u geen of een onjuiste oproepingskaart heeft gekregen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met bevolking in het gemeentehuis, telefoon (0485) 34 83 07.

1. U kunt een kiezerspas schriftelijk aanvragen in het gemeentehuis (tot uiterlijk 1 mei). Aanvraagformulieren zijn in het gemeentehuis verkrijgbaar.

2. U kunt tot en met 8 mei zelf, met de oproepingskaart naar het gemeentehuis komen en deze laten omzetten in een kiezerspas.

Nieuwe kiezers

Iedereen die voor het eerst aan de Tweede Kamerverkiezing deelneemt heeft inmiddels een informatiepakketje ontvangen. Hierin zit onder andere een uitleg van de oproepkaart en een handige woordenlijst.


Burgemeester sluit tijdelijk Club Pico Bello
De burgemeester maakt op grond van artikel 3.2.4 van de `Algemeen Plaatselijke Verordening Bergen' (APV) het volgende bekend. Gelet op de artikelen 3.1.2 en 3.2.4 van de APV heeft de burgemeester op 24 april 2002 besloten de seksinrichting Club Pico Bello, Moleneind 2a in Well te sluiten voor een periode van een maand. Deze sluiting gaat in op 2 mei 2002 en duurt tot 2 juni 2002. Leer tijdens cursus hoe je vrijwilligers werft
Synthese organiseert voor vrijwilligers van jeugd- en sportverenigingen een cursus `werven en behouden van vrijwilligers'. De cursus wordt gehouden op vier 4 dinsdagavonden, 14, 21, 28 mei en 4 juni. De avonden beginnen om 19.30 en duren tot 22.00 uur.

Vorig jaar heeft gemeente Bergen in samenwerking met Synthese een informatieavond georganiseerd voor vrijwilligers van jeugd- en sportverenigingen. Tijdens deze avond hadden veel organisaties vragen over het werven en behouden van vrijwilligers. Daarom organiseert Synthese deze cursus. Alle jeugd- en sportverenigingen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om deel te nemen.

Deelname beperkt

Helaas kan maar een beperkt aantal cursisten deelnemen. Daarom worden de aanmeldingen behandeld in volgorde van binnenkomst. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk donderdag 9 mei. Neem hiervoor contact op met Synthese, Sandra Dekkers, telefoonnummer (0485) 34 80 80. Ook voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Synthese.
Weekmarkt verplaatst
In verband met de kermis wordt op vrijdag 3 mei de weekmarkt verplaatst. Omdat de kermis op het Raadhuisplein staat wordt de weekmarkt gehouden in de Keulerstraat, het gedeelte tussen de St. Petrusstraat en de Roefsstraat.

Bewoners van de Gildenstraat, de Bommelroystraat en de Keulerstraat, het gedeelte tussen de St. Petrusstraat en de Roefsstraat, worden geadviseerd om hun auto vóór 7.30 uur buiten het marktterrein te parkeren. Het opbouwen van de markt geeft nogal wat drukte. Wij vragen uw begrip voor deze tijdelijke overlast.

Mobiele skatebaan naar Well
De mobiele skatebaan verhuist in mei naar Well. De skatebaan staat op de parkeerplaats bij het voetbalveld. Hier blijft hij de hele maand mei staan. De funbox staat deze maand in het Heijmanspark in Afferden. Wij wensen jullie veel skate plezier!! Op de informatiepagina in Grens en Maas kun je elke maand lezen waar de skatebaan staat. MAAND
HALF-PIPE
FUN-BOX
mei
Well
Afferden
juni
Nieuw Bergen
Nieuw Bergen
juli
Siebengewald
Siebengewald
augustus
Wellerlooi
september
Bergen
Bergen
oktober
Well
Well
november
Nieuw Bergen
Afferden
december
Siebengewald
Nieuw Bergen

*De skatebaan verhuist elke maand naar een ander dorp.