Provincie Limburg


Referendabele besluiten


Binnenkort wellicht referendabele besluiten Onderstaande besluiten zijn geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten van 26 april 2002. Als Provinciale Staten besluiten het ontwerp vast te stellen, dan zal een mededeling verschijnen in de regionale dagbladen en op deze site, of er over het desbetreffende besluit een referendumprocedure kan worden gestart. Meteen na deze mededeling begint de inleidende verzoekfase van het besluit; gedurende drie weken kunt u een verzoek om een referendum indienen.

Besluiten

Intrekken schadeverordening Provincie Limburg.
Vaststellen verordening beheer en schadebestrijding dieren Limburg.

Status: Binnenkort bekend of referendumprocedure kan worden gestart.

Huidige referendabele besluiten
U kunt op dit moment bij uw gemeente een verzoek (of ondersteuningsverklaring) indienen tot het houden van een referendum over onderstaande besluiten. Indien een besluit zich in de inleidende verzoekfase (fase1) bevindt, dient u een verzoek om een referendum in. Indien een besluit zich in de definitieve verzoekfase (fase 2) bevindt, tekent u een ondersteuningsverklaring. Het inleidend verzoek vindt u op deze site (klik hier, word document), voor een ondersteuningsverklaring moet u contact opnemen met uw gemeente voor een formulier.

Op dit momentzijn er geen besluiten waarover een referendumprocedure kan worden gestart.

Meer informatie
Meer informatie over de Tijdelijke referendumwet en de hierin opgenomen procedures is te vinden op de website: http://www.referendumwet.nl