Provincie Limburg

Geen gevolgen voor verbetering wegennet

Ondanks wegvallen bijdrage Kamer van Koophandel.

Gedeputeerde Staten zijn voornemens om de bijdrage van de Kamers van Koophandel voor het zogeheten MIT-pakket (verbetering wegennet in Limburg) op te vangen binnen de eigen begroting. De Kamers van Koophandel van Zuid- en Noord-Limburg hebben de Provincie Limburg enige tijd geleden laten weten de toegezegde bijdrage van 1,8 mln. voor verbetering van het wegennet, in te moeten trekken. De bijdrage van de Kamers vervalt omdat er volgens staatssecretaris Ybema van Economische Zaken geen wettelijke mogelijkheden voor een dergelijke bijdrage zijn.

De Provincie Limburg heeft voor het realiseren van het zogenoemde MIT-pakket en aan het Rijk een bijdrage toegezegd van 45,4 mln ( f 100 mln). Het Mit-pakket bestaat uit de A73-Zuid, de A74, de N280-Oost en de Oosttangent Roermond Het aandeel van de regio (waaronder gemeenten, LIOF, LWV en de beide Kamers van Koophandel) hierin bedroeg in totaliteit 22,2 mln (f 49 mln), waarvan de beoogde bijdrage van de Kamers van Koophandel die 1,8 mln (f 4 mln) bedroeg. De Provincie Limburg heeft nu toegezegd dat het wegvallen van de bijdrage van de Kamers van Koophandel te willen opgevangen binnen de algemene reserve voor infrastructurele werken.
24-4-2002 14:23