Provincie Limburg

GS trekt subsidie Akcros in

Gedeputeerde Staten heeft besloten de subsidie aan de gemeente Roermond voor de bedrijfsverplaatsing van Akcros Chemicals(maximaal 226.890,-) in te trekken. Voorwaarde voor deze subsidie - vastgelegd in de provinciale verordening 'bedrijfsverplaatsingen' - was het behoud van arbeidsplaatsen in Roermond. Omdat hieraan niet wordt voldaan, trekt de Provincie nu de subsidie in.

Inmiddels blijkt dat deze werkgelegenheids-doelstelling niet is gerealiseerd. Er is volgens GS dan ook sprake van een dusdanige uitholling van de doelstelling van het project dat op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is besloten de verleende subsidie in te trekken.
24-4-2002 14:20