Provincie Limburg

Koninklijke onderscheiding voor burgemeester A. Jacobs van Brunssum

Gouverneur mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst overhandigt vrijdag de versierselen behorende bij een koninklijke onderscheiding aan de heer drs. A.A.M. Jacobs, burgemeester van Brunssum. De heer Jacobs wordt benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten bij diverse organisaties op regionaal en landelijk niveau en met name zijn belangrijke verdiensten op het gebied van de verbetering van de kwaliteit van de woningbouw in Nederland in het algemeen en in Limburg in het bijzonder.

De heer Jacobs is van 1973 tot 1980 werkzaam geweest bij het ministerie van VROM. Van 1981 tot 1986 was hij HID, tevens inspecteur van de directie Volkshuisvesting in Limburg waarna hij in 1986 tot burgemeester van Nederweert werd benoemd. Sinds 1994 is hij burgemeester in Brunssum. Als burgemeester beheert hij de portefeuilles burgerzaken, voorlichting en evenementen, onderwijs, emancipatie, Europese zaken, antiracisme en bestuurlijke vernieuwing.

Maatschappelijk gezien is de heer Jacobs zeer actief.

1981-heden voorzitter van de Stichting Vrienden van de Maasschouwschool (een school voor dubbelgehandicapt kinderen in Maastricht);

1988-heden voorzitter van de Stichting Landelijk Garantiefonds Woningbouw;

1988-1992 lid van het Algemeen Bestuur van het Garantie Instituut Woningbouw;

1987-1994 lid van de Raad van Commissarissen van het Nederlands Christelijk Instituut voor de Volkshuisvesting;

op politiek gebied diverse nevenfuncties gedurende vele jaren;

1974-1994 lid van het Dagelijks Bestuur van de KVP Kring Leiden en Alphen, nadien Leiden;

1974-1981 lid van de partijraad en -congres van de KVP en CDA;

secretaris (1974-1980) en voorzitter (1986-1994) van de fractiebegeleidingscommissie KVP/CDA van de Tweede Kamer;

lid van de Programma Commissie van het CDA (1992-1993).

De heer Jacobs vervult ook als burgemeester een aanzienlijk aantal functies zoals:

lid regionaal college van de politie regio zuid;

lid algemeen bestuur van de regionale brandweer;

lid van dagelijks bestuur van de Regio Parkstad Limburg;

voorzitter werkgroep Openbare Orde en Veiligheid;

voorzitter werkgroep Nationale Evenementen;

voorzitter bestuurscommissie Openbaar Onderwijs;

voorzitter overlegplatform onderwijs.

Daarnaast vervult de heer Jacobs als burgemeester ook een aantal nevenfuncties. Zo was hij van 1988 tot1994 voorzitter van Gewest Midden-Limburg en van 1990 tot 1997 lid van de raad van commissarissen van Mega Limburg. Tot op heden is hij lid van het bestuur van de Stichting Waterkrachtcentrale Roeven te Nederweert.

Naast deze opsomming mogen ook zijn nevenfuncties op sportief gebied niet vergeten worden:

1990-heden initiatiefnemer en organisator van het Nederlands kampioenschap wielrennen voor burgemeesters;

tot heden penningmeester van de Stichting Nederlands Burgemeesters Elftal. Dit elftal speelt vrijwel iedere maand een wedstrijd, voorafgaand aan een wedstrijd van professionele teams. De opbrengst, een omvangrijk geldbedrag, is bestemd voor de Leprastichting;

1999-heden voorzitter van de Stichting Ronde van Limburg;

1983-heden lid van de Commissie van Beroep van de KNVB, afdeling Limburg. Sinds 2001 is Jacobs scheidsrechter van de KNVB, afdeling Limburg;

1982-1986 voorzitter Raad van Bestuur NV Kunstijsbaan Geleen;

1983-1986 vice-voorzitter van de Stichting Topsport Blauw-Wit Handbal Neerbeek.

De Gouverneur overhandigt de versierselen vrijdagochtend om 08.00 uur aan de heer Jacobs in de burgemeesterswoning (Couperusstraat 5) te Brunssum.
26-4-2002 13:50