Provincie Limburg

Koninklijke onderscheiding voor burgemeester A. Tans van de gemeente

Arcen en Velden
Gouverneur mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst overhandigt vanavond de versierselen behorende bij een koninklijke onderscheiding aan de heer A.H.M.J. Tans, burgemeester van de gemeente Arcen en Velden. De heer Tans wordt benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten als volksvertegenwoordiger.

Betrokkene is vanaf 1978 lid van de PvdA, van 1991 tot 1993 lid van het bestuur van PvdA-Limburg. Gedurende de periode 1982 tot en met 1995 was hij raadslid in de gemeente Maasbree. Van 1986 tot maart 1989 heeft hij een wethoudersfunctie vervuld met als portefeuille:

ruimtelijke ordening;

volkshuisvesting en openbare werken.
De heer Tans was de eerste progressieve wethouder in de gemeente Maasbree in de coalitie CDA en PK (Progressieve Kombinatie). Betrokkenene was vanaf 23 mei 1995 tot juni 2001 lid van provinciale staten en tevens fractievoorzitter. In totaliteit dus meer dan 19 jaar volksvertegenwoordiger.

De Gouverneur overhandigt de versierselen vanavond om 19.30 uur in het gemeentehuis van Arcen en Velden.
26-4-2002 12:17