Provincie Limburg

GS in beroep tegen beschikking Abb-MCG

Gedeputeerde Staten van Limburg gaan in beroep tegen het besluit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de toegekende ESF-subsidie voor Abb-MCG-projecten terug te vorderen. Gedeputeerde Staten stellen vast dat er voldoende argumenten zijn om bezwaar aan te tekenen tegen de eindbeschikking. Volgens GS hebben Abb-MCG-projecten wel degelijk bijgedragen aan scholing en opleiding van Limburgse werknemers. De Provincie dient voor 11 mei 2002 het bezwaarschrift in.

Gedeputeerde Henk Evers heeft afgelopen vrijdag tijdens de commissievergadering Economische Zaken meegedeeld dat de Provincie Limburg een eindbeschikking heeft ontvangen over de ESF-projecten periode 1997-1998.
De Provincie heeft zich met betrekking tot alle ESF-projecten in de afgelopen jaren garant gesteld voor een bedrag van 20 mln. In het kader van de 30 projecten zijn de afgelopen jaren bijna 8.000 Limburgers geschoold en kregen daardoor meer perspectief in hun loopbaan.
Van de 30 projecten werden er 24 nagenoeg conform afgerekend. De overige zes projecten, direct gerelateerd aan Abb-MCG, zijn naar mening van de Provincie Limburg ten onrechte op nul gesteld. Daardoor loopt de Provincie Limburg een maximaal financieel risico van bijna 3 mln.
24-4-2002 14:17