Ingezonden persbericht

2 mei 2002

5,9 miljard nodig voor veilig, aangenaam en snel fietsen

Fietsersbond presenteert 8 wensen voor nieuwe kabinet

De Fietsersbond heeft de wensen van fietsers vandaag gepresenteerd aan de politieke partijen. Door uitvoering van de wensen kan het fietsgebruik met 5 procent stijgen. Verder wordt er "winst" geboekt op tal van terreinen: minder verkeersongevallen, verbetering van de bereikbaarheid, prettiger leefomgeving, verbetering van de gezondheid, afname van de criminaliteit en meer open ruimte. Voorgestelde wensen zijn onder meer de aanpak van fietsendiefstal, afschaffing van de overdrachtsbelasting bij verhuizing binnen 10 kilometer van het werk en een wet voor betaald parkeren. Voor uitvoering van het wensenpakket is een bedrag van 5,9 miljard nodig.

Minister, mijn fiets is gestolen!
Paars II is met de aangekondigde aanpak van fietsdiefstal niet verder gekomen dan een grove schets van het probleem en de oplossingen. De Fietsersbond vindt het hoog tijd om deze fietsersplaag nu echt aan te pakken en de anti-diefstalchip in te bouwen in bestaande fietsen. Daarnaast moeten politiekorpsen eindelijk optreden tegen stelers en helers. Drie acties tegen fietsdiefstal per korps per jaar is het minimum. Om deze wens kracht bij te zetten is de Fietsersbond een e-mailactie "Minister, mijn fiets is gestolen" gestart op de website www.fietsersbond.nl. Gedupeerde fietsers kunnen daar een e-mail aan de toekomstig minister van Binnenlandse Zaken sturen. De Fietsersbond verzamelt de e-mails en presenteert ze na de vorming van het nieuwe kabinet aan de nieuwe minister.

Gerichte afschaffing overdrachtsbelasting
Verhuizen om dichter bij het werk te wonen is duur, omdat er bij de koop van een nieuwe woning 6 procent overdrachtsbelasting betaald moet worden. Met een gerichte lastenverlichting, voor mensen die dichter bij het werk gaan wonen, wil de Fietsersbond korte woon-werkafstanden stimuleren. De Fietsersbond stelt daarom voor de overdrachtsbelasting van 6 procent op een woning af te schaffen als mensen in een straal van 10 kilometer van hun werk gaan of blijven wonen.