Ingezonden persbericht

Principe-akkoord ICK-CAO

Woerden, 2 mei 2002

Partijen bij de ICK-CAO hebben op 1 mei 2002 een principe-akkoord bereikt voor de ICK-CAO.

De hoofdpunten zijn:

Looptijd van 1 april 2002 tot en met 31 mei 2003.
Met ingang van 1 oktober 2002 zullen de salarissen verhoogd worden met 3%. Een paritair samengestelde werkgroep zal onderzoek verrichten naar de Algemeen Verbinden Verklaring van de ICK-CAO.

Partijen zullen dit principe-akkoord aan hun leden voorleggen met een positief advies.

Voor verdere informatie kunt u bij de volgende personen terecht:

De Werkgeversorganisatie ICT: de heer Hans Keukelaar, telefoon 06.26084341

De werknemersorganisaties:

FNV Bondgenoten: de heer Jan Paul Veenhuizen, telefoon 06.22973933 Dienstenbond CNV: de heer Maurice Limmen, telefoon 06.23811392 De Unie: de heer Sjerp Holterman, telefoon 06.52522030


---
Noot aan de redactie (