Gemeente Apeldoorn

Koninklijke Onderscheidingen in Apeldoorn

Ter gelegenheid van Koninginnedag 2002 is aan negentien inwoners van de gemeente Apeldoorn een Koninklijke Onderscheiding toegekend. Hiervan zijn er vrijdag 26 april zestien door burgemeester mr. G.J. de Graaf uitgereikt. De locatie voor deze feestelijke gebeurtenis was de Wilhelminazaal in museum Paleis Het Loo.

De gedecoreerden Algemene Gelegenheid 2002 op 26 april a.s. zijn:

De heer A. van Aken (28-07-1931, Lid O-N, groep 1) is al 27 jaar als bestuurslid actief in buurtvereniging Het Loo. Ook is hij vanaf 1969 actief binnen de parochiegemeenschap Sint Hubertus.

De heer S.H. den Besten (29-03-1938, Lid O-N, groep 2) heeft zich verdienstelijk gemaakt voor basisschool De Rank in zijn functie als o.a. directeur, maar heeft daarbij veel betekend voor het gehele protestants christelijk onderwijs in Apeldoorn. De heer Den Besten heeft in januari 2002 afscheid genomen na 40 dienstjaren.

De heer H. van Dam (11-11-1931, Ridder O-N, groep 2) heeft zich gedurende meer dan 25 jaar bijzonder ingezet voor het welzijn van Joden in Nederland. Hij heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt voor de vormgeving en verbetering van de bestuursstructuur van de Joodse Gemeenschap.

Mevrouw K.J. Dijkstra-Kloens (20-09-1933, Lid O-N, groep 1) heeft zich gedurende meer dan 20 jaar verdienstelijk gemaakt als secretaresse van de EHBO-vereniging St. Gerlach in Apeldoorn.

Mevrouw A.L. Gerritsen-Sauveplanne (15-05-1928, Lid O-N, groep 2) zet zich sinds 1981 vrijwillig in voor muziekbeoefening in Apeldoorn e.o. Ruim 10 jaar is zij o.a. betrokken bij de organisatie van Masterclasses. Ook heeft zij diverse bestuursfuncties bij de Vereniging voor Vrouwen met een Hogere Opleiding.

Mevrouw J. de Haan-van der Meulen (09-03-1932, Lid O-N, groep 1) maakt zich vanaf 1955 verdienstelijk op verschillende terreinen in Radio Kootwijk, zoals de Dames Kegelclub, de dorpsraad/belangenvereniging Radio Kootwijk. Ook was zij bestuurslid van de afdeling Apeldoorn van de FNV Bouw- en Houtbond.

De heer G.A. Hansum RA (22-12-1939, Ridder O-N, groep 2) heeft als algemeen directeur van de Stichting Akzo Nobel Pensioenfonds vanaf 1988 diverse onbezoldigde bestuursfuncties bekleed. Daarnaast is hij vanaf 1963 o.a. zeer actief binnen de Nederland Hervormde kerk. De heer Hansum is medio 2001 met pensioen gegaan.

Mevrouw S.E. Israëls-Douma (02-06-1937, Lid O-N, groep 1) is sinds lange tijd actief binnen de Gereformeerde Kerk in Apeldoorn. Tevens is zij vanaf 1982 president van de Christelijke Vrouwenbond, afd. Apeldoorn West en sinds 1997 is zij zeer actief voor het Landelijk Contact Begeleiding Borstkankerpatiënten in Apeldoorn.

De heer J.D. Kleisen (18-06-1935, Lid O-N, groep 2) is sinds 1962 vrijwillig actief binnen de Wielerwereld. Zo is hij o.a. KNWU-jurylid en heeft hij diverse functies bekleed bij wielervereniging De Adelaar in Apeldoorn. Ook is hij al 15 jaar sportverslaggever bij Radio Apeldoorn.

De heer W.A.M.H. de Mandt (24-03-1938, Ridder O-N, groep 1) was raadslid voor de VVD van 1982 tot 1990. Hij bekleedde verschillende lokale en regionale functies binnen het MKB en de KvK als ondernemer in Apeldoorn. Verder is hij sinds 1966 actief binnen de Carnavalswereld en sinds 1981 actief binnen het gehandicaptenwerk. De heer De Mandt heeft inmiddels zijn werkzaamheden als zelfstandig winkelier beëindigd.

De heer G.H. Nobel (24-03-1924, Lid O-N, groep 2) is sinds 1936 actief als vrijwilliger, o.a. als organist in de Gereformeerde Kerk en in ziekenhuizen. Vanaf 1974 geeft hij voorlichting op scholen over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Tevens is hij al 50 jaar collectant voor Het Rode Kruis en de Kankerbestrijding.

De heer G.J. van Putten (14-02-1945, Lid O-N, groep 2) heeft zich langdurig ingezet binnen de woongemeenschap in Loenen. Hij heeft zich o.a. verdienstelijk gemaakt ten behoeve van de woningstichting Beter Wonen, voetbalvereniging De Loenermark, Loenense tennisclub en stichting Loenen-Veluwe 1150 jaar. De heer Van Putten heeft per september 2001 afscheid genomen als directeur van de Rabobank Beekbergen.

De heer J. Siegelaar (23-06-1935, Lid O-N, groep 1) heeft zich sinds 1956 in vele functies verdienstelijk gemaakt op verschillende maatschappelijke terreinen, waaronder kerk, ontwikkelingssamenwerking, jeugdwerk, onderwijs en verslaafdenopvang. De heer Siegelaar startte in 1969 als leraar basisschool en MAVO en nam in 1992 afscheid als directeur van ROC Aventus.

De heer H.A.M. Ummels (28-05-1945, Lid O-N, groep 1) heeft gedurende bijna 25 jaar zeer uiteenlopende onbetaalde werkzaamheden verricht in het kader van Historie en Monumenten binnen en buiten de gemeente Apeldoorn. Hij schreef een aantal boeken en meerdere epistels en wordt regelmatig gevraagd voor lezingen en rondleidingen. De heer Ummels is tevens actief geweest voor diverse concerten in de Mariakerk. Per november 2001 heeft hij wegens gezondheidsredenen afscheid genomen bij de gemeente.

Mevrouw G.M. Waaijer-Keujer (15-08-1931, Lid O-N, groep 1) heeft zich gedurende meer dan 20 jaar ingezet als penningmeester van de EHBO-vereniging St. Gerlach in Apeldoorn. Daarnaast heeft zij ruim 15 jaar vrijwilligersactiviteiten verricht bij een duivensportcentrum en zich ruim 12 jaar ingezet voor het blad "Op Weg".

De heer J. Wilbrink (02-10-1940, Lid O-N, groep 2) is ruim 25 jaar bestuurslid van de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag in Apeldoorn e.o. Tevens bekleedde hij diverse bestuursfuncties binnen de Jacobus Fruytier scholengemeenschap. Sinds 30 jaar is hij lid van de Kerkenraad en tevens ouderling van de Gereformeerde Gemeente Beekbergen.

Op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ontvangt de heer H. Mulderij (10-09-1942) de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer (Dick) Mulderij is als transportondernemer sinds 1996 penningmeester bij Transport en Logistiek Nederland (TLN). Vanaf 1965 is hij tevens actief als vrijwilliger bij diverse (zeil)sportverenigingen. In september 2001 beëindigde de heer Mulderij zijn directeursfunctie bij de Nederlandse Pakket Dienst en per november 2001 nam hij afscheid als penningmeester bij TLN.

De heer R.M. Plante (30-01-1948) ontvangt uit handen van de burgemeester van Voorst de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Al 30 jaar zet hij zich, als leraar, privé in voor probleemjongeren. Verder is hij zeer actief in Klarenbeek op het gebied van sport (25 jaar) en binnen de kerk (15 jaar). De heer Plante is docent Nederlands en decaan op scholengemeenschap De Heemgaard.

Op het Ministerie van Financiën ontvangt de heer P. Slump (24-06-1940) de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Slump is sinds 1957 in dienst van de Belastingdienst en vervult op dit moment de functie van adviseur directie BAC Apeldoorn. Naast zijn werk heeft hij zich langdurig maatschappelijk verdienstelijk gemaakt op kerkelijk gebied en bij diverse (internationale) liefdadigheidsinstellingen.

© 1996-2002 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer
Webserver: 1