Productschap Margarine


EP-commissies willen hoger aandeel biobrandstoffen in wegtransport dan EC

In de discussies over het voorstel van de Europese Commissie tot bevordering van het gebruik van biobrandstoffen in het wegtransport hebben twee commissies van het Europees Parlement hun advies vastgesteld. De Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (LPO) en de Commissie Regionaal beleid, vervoer en toerisme (RBVT) hebben aangegeven de lat voor het gebruik van biobrandstoffen hoger te willen leggen dan de Europese Commissie.

Het advies van de Commissie LPO omvat 18 wijzigingsvoorstellen, dat van de Commissie RBVT 12. De amendementen hebben betrekking op diverse elementen van het voorstel, maar de minimumaandelen biobrandstof en het onderdeel verplichte bijmenging hebben duidelijk de meeste aandacht gekregen. De Europarlementariërs willen een geleidelijke verhoging van het aandeel biobrandstoffen in het wegtransport van 3 naar 10 procent van 2005 tot 2010 (waar de Europese Commissie uitgaat van 2 naar 5,75 procent) en (verplichte) bijmenging van 1 naar 3 procent van 2005 tot 2007. De Commissie LPO bepleit verplichte bijmenging en heeft enige voorkeur voor ethanol boven plantaardige olie. Zij bepleit ook een gedifferentieerde fiscale benadering voor de verschillende soorten biodiesel op basis van milieunormen. De Commissie voor Economische en monetaire aangelegenheden heeft nog geen advies uitgebracht, maar de animo voor verplichte bijmenging en streefpercentages lijkt hier beduidend geringer. Intussen betwisten de Commissie Industrie, externe handel, onderzoek en energie, die in eerste instantie is aangewezen als hoofdverantwoordelijke commissie (waarvan het verslag in het voltallige EP wordt behandeld), en de Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid elkaar de hoofdverantwoordelijkheid. Deze competentiestrijd zal de parlementaire behandeling in elk geval niet bespoedigen.

Nadere informatie over de Commissievoorstellen en de behandeling in het Europees Parlement wordt verstrekt door Frans Köster, tel. 070-3195118, e-mail koster@mvo.agro.nl, en is ook te vinden op onze website onder de nieuwe rubriek Biobrandstoffen.