Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Open overleg UWV en BLG

Op 16 april 2002 heeft de Dienstenbond CNV in overleg met de werkgever en de andere twee bonden de CAO-teksten definitief vastgesteld. Daarmee is de nieuwe CAO voor het UWV een feit en zal de tekst naar de drukker gaan. Daarna zal u het CAO-boekje ook daadwerkelijk in handen krijgen.

De wereld staat bij het UWV ook niet stil en daarom zijn wij op 16 april 2002 in een open overleg door uw werkgever geïnformeerd over de stand van zaken.

Samenwerking met de Belastingdienst??
Onder diverse leden van de Dienstenbond CNV was onrust ontstaan over de geruchten over de samenwerking met de Belastingdienst en de mogelijke personele gevolgen. De werkgever gaf aan dat door de Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging In Sociale Verzekeringswetten (WALVIS) een samenwerking met de Belastingdienst natuurlijk voor de hand ligt. Deze samenwerking is op dit moment echter nog niet aan de orde. Wel is er een kleine groep mensen van het UWV en de Belastingdienst bezig met het inventariseren op welke punten samenwerking mogelijk is.

De verwachting van de werkgever is dat de gevolgen op de gegevensstroom van WALVIS eerst vanaf 2006 merkbaar zijn. Geruchten onder de leden dat de Belastingdienst de premie-incasso van het UWV overneemt zijn dus hoogst voorbarig.
Overigens heeft de werkgever de plannen voor het UWV -KOMPAS 2005 aan het intranet toevertrouwd. Wij adviseren u daar goede nota van te nemen.

BLG's in oprichting
Voor de komende tijd zal de Dienstenbond CNV haar overlegstructuur met haar leden bij het UWV verbeteren. Wij zijn voornemens om vier regionale bedrijfsledengroepen (BLGs) op te richten, Noord-, West-, Oost- en Zuid-Nederland. Een BLG is bedoeld om de signalen van de leden te vertalen in actiepunten naar de werkgever en het contact tussen de Dienstenbond CNV te verbeteren. De -voormalige- BLG van Cadans heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er een betere pensioen-overgangsregeling voor oud BVG-ers kwam. Het deelnemen aan een BLG heeft dus ook zin! In de CAO is geregeld dat u vrij krijgt voor het bijwonen van een BLG. Leden van de BLG-Cadans ontvangen automatisch een uitnodiging voor de BLG, zij hoeven zichzelf niet nog een keer aan te melden.

U kunt zich via het onderstaande emailadres opgeven voor een van de BLGs, maar u kunt daarvoor ook het formulier gebruiken dat u al lid per post toegestuurd heeft gekregen. Geeft u goed aan in welke regio u aan de BLG wilt deelnemen?

Is uw collega al lid??

Wellicht dat ook uw niet-georganiseerde collega zin heeft om op deze wijze te werken aan goede arbeidsvoorwaarden. Wanneer hij of zij lid wordt dan kan hij of zij ook deelnemen aan de BLG. >> lid worden

Voor overige vragen kunt u terecht bij bestuurder Martijn Donker, tel: 035-6773907, email: hilversum@cnvdibo.nl.

Hilversum, 1 mei 2002.