Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Waterbeheersingswerken aan de Keibeek te Zwevegem moeten overstromingen voorkomen
Brugge, 2/5/2002
Deze week starten -in opdracht van de provincie West-Vlaanderen- de waterbeheersingswerken aan de Keibeek te Zwevegem.

Deze werken moeten een einde stellen aan de overstromingen van de woonwijk Keibeekstraat Winkelstraat, zoals op 26 december 1999 en 3 december 2000.

Deze waterbeheersingswerken omvatten het uitgraven van een bijkomende bufferruimte voor het tijdelijk opslaan van een watervolume van 17.000 m³ in perioden van hevige neerslag. Met de uitgegraven gronden wordt ter beveiliging van het woongebied een grondberm aangelegd tussen de Kwadepoelstraat en de Winkelstraat. De grondberm heeft een lengte van 430 meter en een maximale hoogte van 1,50 meter.

Voorafgaand aan de werken werden door de provincie 20.000 m² gronden aangekocht.

De kostprijs van de werken bedraagt 620.000 (25 miljoen BEF).

De uitvoeringstermijn bedraagt 80 werkdagen en het is de bedoeling deze werken te voltooien voor de aanstaande winterperiode.

MEER INFORMATIE OVER DEZE WERKEN KAN JE BEKOMEN BIJ : DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - DIENST OVERHEIDSOPDRACHTEN DE HEER JEF CASTELEYN
ABDIJBEKESTRAAT 9 - 8200 BRUGGE
TELEFOON: 050/40 33 79 OF VIA E-MAIL: JEF.CASTELEYN@WEST-VLAANDEREN.BE