Kamer van Koophandel

http://www.kvk.nl/artikel/artikel.asp? artikelid = 37476&sectieid = 11 /sectie/sectie.asp?sectieID=11

Persberichten: Toerisme heeft flink aandeel in werkgelegenheid (01-05-2002)

Onderzoek naar betekenis van toerisme in Drenthe

Gezamenlijk persbericht van Toeristisch Recreatief Drenthe (TRD), de Kamer van Koophandel Drenthe, het Recreatieschap Drenthe en de provincie Drenthe

Eén op de elf banen in de provincie Drenthe is gerelateerd aan de toeristische sector. In de gemeente Westerveld is dit zelfs één op de vier. De totale toeristische bestedingen van 623 miljoen euro per jaar zorgen in Drenthe uiteindelijk voor 14.500 werkzame personen in de sector. Daarmee is het economisch belang van de toeristische sector voor Drenthe beduidend groter dan in de rest van het land. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde rapport "Toerisme in Drenthe: meer dan plezier alleen".

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau NEI in opdracht van de Kamer van Koophandel, namens het Toeristisch Recreatief Drenthe (TRD), de provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe. Het onderzoek is uitgevoerd om het belang van de toeristische sector voor de Drentse economie in beeld te brengen. Tot nu toe waren alleen algemene gegevens beschikbaar over geheel Drenthe. In het onderzoek zijn ook de indirecte effecten zichtbaar gemaakt. Bovendien geven de cijfers die nu gepresenteerd zijn inzicht op lokaal en gemeentelijk niveau en maken daarmee het plaatje compleet.

In Drenthe levert de toeristische sector meer werkgelegenheid dan bijvoorbeeld de overheid of het onderwijs. De omvang is vergelijkbaar met de sectoren landbouw of bouwnijverheid. De totale bestedingen in de toeristisch-recreatieve sector bedragen jaarlijks 623 miljoen euro. Daarvan komt 60% voort uit directe bestedingen aan overnachtingen, attracties etc. De overige 40% komen uit afgeleide bestedingen zoals vervoer, souvenirs en boodschappen.

Uit het onderzoek blijkt toerisme voor de gemeenten Westerveld, Borger-Odoorn én Aa en Hunze van de grootste betekenis te zijn. Daar ligt het aandeel in de totale werkgelegenheid respectievelijk op 26, 23 en 20%. Deze gemeenten nemen samen met Coevorden ook de meeste overnachtingen voor hun rekening. Uitblinker in het dagtoerisme is nog steeds de gemeente Emmen. Dit heeft alles te maken met de aanwezigheid van een van de grootste dagattracties in Noord-Nederland: het Noorderdierenpark. Ook het inwonertal van de gemeente heeft een positief effect gehad op dit cijfer. De eigen inwoners recreëren immers ook regelmatig in hun eigen gemeente.