Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Bilthoven, 2 mei 2002

Werkzaamheid vaccins tegen meningokokken C

PB12

Naar aanleiding van berichten in de media is onduidelijkheid ontstaan over de bescherming van vaccins tegen meningokokken C. Het vaccin dat nu gebruikt gaat worden in de landelijke campagne is NeisvacC. Dit vaccin biedt langdurige bescherming tegen de meningokokken C bacterie en is ook gebruikt bij regionale uitbraken het afgelopen jaar. Ook de vaccins Meningitec en Menjugate bieden langdurige bescherming.

Veel ouders hebben hun kinderen de afgelopen tijd al laten inenten. Niet alle vaccins die hierbij gebruikt zijn, bieden langdurige bescherming. Het gaat dan om de vaccins Meningovax A + C en Mencevax ACWY. Kinderen die hiermee zijn gevaccineerd zijn slechts 2-5 jaar beschermd tegen meningokokken C. Zij lopen dus geen acuut risico, maar zijn minder langdurig beschermd. Bij inentingen die georganiseerd zijn door de GGD's het afgelopen jaar, is wel het NeisvacC vaccin gebruikt dat langdurig beschermd.

Ouders hoeven echter niet zelf actie te ondernemen. Alle ouders van kinderen en jongeren van 14 maanden t/m 18 jaar ontvangen vanaf medio mei automatisch een oproep van de GGD voor de vaccinatie. Op die oproep kan ingevuld worden of het kind al gevaccineerd is en zo ja met welk vaccin. Naar aanleiding hiervan kunnen ouders in overleg met GGD of huisarts eventueel besluiten hun kind nogmaals te laten vaccineren. Deze extra vaccinatie is gratis en brengt geen risico's met zich mee voor het kind.

Half mei zal GGD-Nederland bekendmaken hoe het inenten in zijn werk zal gaan.

EINDE BERICHT

Noten voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling: Voorlichting en PR van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Postbus 1 (Antonie van Leeuwenhoeklaan 9)
3720 BA Bilthoven
Telefoon 030-274 2560/4288
Fax 030-274 4471
E-mail: info@rivm.nl