Ingezonden persbericht


Persbericht

Arnhem, 2 mei 2002

Internetbedrijven hebben geen strategisch communicatiebeleid

De meeste internetbedrijven beschikken niet over een strategisch communicatiebeleid. De communicatie-activiteiten blijven doorgaans beperkt tot marketingacties, die op ad hoc basis worden uitgevoerd. Dat is de voornaamste uitkomst van een afstudeeronderzoek, dat Annechien Vismans als onderdeel van de studie Bedrijfscommunicatie aan de Universiteit van Nijmegen in opdracht van Wisse Kommunikatie heeft verricht. Voor het onderzoek zijn ondermeer twintig diepte-interviews gedaan met directeuren en marketing managers van jonge internetbedrijven. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de communicatiepraktijk van internetbedrijven en hun behoefte aan ondersteuning op dat gebied.

Hoewel de meeste van de ondervraagde internetbedrijven aangaven, dat ze communicatie erg belangrijk vonden, bleek er van een duidelijke visie op de rol van communicatie voor de eigen organisatie geen sprake. De meeste internetbedrijven beschikken dan ook niet over een strategisch communicatiebeleid. Slechts twee bedrijven hebben een functionaris in dienst, die zich fulltime of parttime met PR en communicatie bezighoudt. In zestig procent van de bedrijven valt communicatie direct onder de verantwoordelijkheid van de directeur.

In de communicatie-aanpak van internetbedrijven krijgt marketingcommunicatie veruit de meeste aandacht. Maar ook voor de marketing is meestal geen beleidsplan opgesteld. Het gaat vooral om incidentele, verkoopondersteunende acties voor de korte termijn, die gericht zijn op het promoten van het bedrijf en zijn producten en op het verhogen van de naamsbekendheid. De meest gehanteerde communicatiemiddelen zijn uiteraard de eigen website en e-mail, persoonlijk contact met klanten, free publicity, direct mail en advertenties. Aan andere vormen van communicatie zoals corporate communicatie, arbeidsmarktcommunicatie en interne communicatie wordt bijna geen aandacht besteed.

Internetbedrijven maken over het algemeen weinig gebruik van de diensten van communicatie-adviesbureaus, omdat ze niet overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van een extern bureau. Men is van mening, dat er in het management voldoende know-how aanwezig is. De ontwikkeling van de website, tekstproducties en vormgeving worden vaak door eigen webdesigners gedaan. Als er al externe bedrijven ingeschakeld worden, doet men vooral zaken met grafische ontwerpbureaus en reclamebureaus voor de ontwikkeling van een huisstijl of advertentiemateriaal. Daarnaast wordt wel eens een beroep gedaan op de diensten van een PR-bureau; met name voor het versturen van persberichten en het onderhouden van de contacten met de pers.

Interessanter nog wellicht dan de dagelijkse communicatiepraktijk was de inventarisatie van knelpunten, waarmee internetbedrijven geconfronteerd worden. Eén van de belangrijkste vraagstukken is, hoe het bedrijf zichzelf in het enorme aanbod van internetbedrijven, die in de ogen van de doelgroep ongeveer allemaal hetzelfde doen, moet profileren en positioneren. Men realiseert zich, dat onderscheidend vermogen -of dat nu in de producten, de dienstverlening, de identiteit of de marktbenadering tot uiting komt- een voorwaarde is voor succes. Daarnaast worstelen veel internetbedrijven met de manier, waarop ze hun producten en diensten onder de aandacht moeten brengen. Men vindt het belangrijk, om het nut en de mogelijkheden van technologisch complexe producten te vertalen naar de situatie en de belevingswereld van de klant, maar vanwege de vaak eenzijdige focus op technologie slagen de meeste internetbedrijven daar niet goed in. Hoewel de interviews eind vorig jaar op het hoogtepunt van de dot.com malaise werden gehouden, ondervonden de internetbedrijven daarvan slechts indirect negatieve gevolgen. De meeste internetbedrijven, die aan het onderzoek deelnamen, hielden zich bezig met business-to-business oplossingen, waar de problemen blijkbaar niet zo ingrijpend waren als in business-to-consumer markt. Wel hebben de internetbedrijven geconstateerd, dat veel klanten momenteel terughoudend zijn, om te investeren in nieuwe internettoepassingen. Bovendien wil de opdrachtgever meer zekerheid hebben over de stabiliteit en de betrouwbaarheid van internetbedrijven. Dat is in de ogen van de deelnemende bedrijven niet alleen de verantwoordelijkheid voor individuele ondernemers, maar ook voor de totale internetbranche. De respondenten zijn er niet alleen van overtuigd, dat de huidige shake-out een voorwaarde is voor de professionalisering van de internetindustrie, maar ook dat de vraag weer aan zal trekken, omdat internet onmisbaar is voor de bedrijfsvoering.

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de ervaringen, die Wisse Kommunikatie de afgelopen jaren in haar contacten met internetbedrijven heeft opgedaan. Wisse Kommunikatie is van mening, dat een heldere visie op de rol van communicatie en een strategisch beleidsplan, waarin profilering, positionering en identiteit duidelijk zijn vastgelegd, een onmisbare basis zijn voor de communicatie-activiteiten.

Voor meer informatie over het onderzoek naar de communicatiebehoefte van internetbedrijven kan men contact opnemen met Theo Snijders, senior consultant bij Wisse Kommunikatie, telefoon: 026-4431523 of via e-mail: theo.snijders@wisse-worldcom.nl. Er is ook een artikel over het onderzoek beschikbaar, dat vrij van copyrights geplaatst kan worden.