VVD

2 mei 2002 - VVD wil Bossche aanpak landelijk doorvoeren

De VVD wil de aanpak in Den Bosch om werklozen die zich melden voor een uitkering direct minstens twintig uur per week te laten werken of bijscholen, landelijk invoeren. Daarnaast wil de VVD dat de aanpak niet alleen gaat gelden voor mensen die nu een uitkering aanvragen. Ook mensen die reeds een uitkering hebben moeten als gevolg van de nieuwe aanpak aan de slag. Met name mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt profiteren van de nieuwe aanpak. De VVD stelde in het verleden, bij monde van woordvoerder Henk Kamp, reeds dat mensen die een uitkering aanvragen zo snel mogelijk aan een baan of opleiding moeten worden geholpen. "Het is essentieel dat gemeenten er in slagen om iedereen die kan werken zo snel mogelijk in een gewoon arbeidsritme te krijgen. Hoe eerder dat lukt, hoe sneller mensen hun zelfvertrouwen terugkrijgen en weer op gang komen. Wij pleiten er voor scholing, training en sociale activering in een zodanige vorm te gieten dat de werkomstandigheden zoveel mogelijk benaderd worden", aldus woordvoerder Henk Kamp tijdens de begrotingsbehandeling Sociale Zaken in december 2000. Echter, tot op heden werd aan deze oproep geen gehoor gegeven. Nu de Bossche aanpak blijkt te werken wil de VVD direct landelijke navolging. De VVD wil dat demissionair-minister Vermeend direct ook met andere steden afspraken maakt om te komen tot een effectieve aanpak. De VVD wil bovendien dat de aanpak ook geldt voor overige categorieën. Te denken valt met name aan WAO-ers die kunnen werken.