Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

http://www.minbzk.nl

Overleg Van Boxtel met Molukse organisaties gaat niet door

Overleg minister Van Boxtel met Molukse organisaties gaat niet door

Vandaag zou minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap in Nederland ontvangen. Vier van de vijf uitgenodigde Molukse organisaties hebben op het laatste moment laten weten geen prijs te stellen op een overleg zolang minister Van Aartsen niet ook bij dit gesprek aanwezig is. Minister Van Boxtel heeft daarop besloten het overleg geen doorgang te laten vinden.

De minister heeft het initiatief tot het overleg genomen, na een verzoek vanuit Molukse kringen, vanwege de ontstane situatie op Ambon. De minister zou het standpunt van de Nederlandse regering toelichten en de Molukse gemeenschap oproepen al het mogelijke te doen om escalatie van de situatie te voorkomen.

Noot voor de redactie,