Ingezonden persbericht

Persmededeling

De ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in Nederland zal een prijs toekennen om de culturele betrekkingen tussen Nederlanders en Duitsers te bevorderen en zichtbaar te maken.

Persoonlijkheden op het gebied van cultuur en onderwijs, beroepsverenigingen en geïnteresseerd publiek worden hiermede van harte uitgenodigd deel te nemen aan de uitverkiezing van de "Ambassadeursprijs" en voorstellen voor geschikte kandidaten in te dienen.

Met de "Ambassadeursprijs" zullen personen of organisaties in Nederland worden geëerd voor bijzondere prestaties op de volgende gebieden:


· Initiatieven met betrekking tot het Duitse taalonderwijs aan Nederlandse scholen en universiteiten

· Verdiensten voor de Nederlandse germanistiek

· Verdiensten voor de Duitse literatuur

· Belangrijke vertalingen uit het Nederlands in het Duits of uit het Duits in het Nederlands

· Bijzondere activiteiten op het terrein van de beeldende of uitbeeldende kunst, die de Duits-Nederlandse verhouding in media en kunsten hebben geïntensiveerd en verrijkt.
Verdere gegevens zijn te vinden in het statuut van de "Ambassadeursprijs", dat via www.duitse-ambassade.nl/de/kultur/index.html. ®

"Aktuelles" kan worden bekeken.

Verkiezingsprocedure:

Voorstellen voor personen of instellingen die voor de prijs in aanmerking komen, kunnen worden ingediend door personen of organisaties.

Een voorstel moet schriftelijk worden ingediend, maximaal 2 bladzijden din-A-4 beslaan en een motivering omvatten (taal: Duits of Nederlands).

Voorstellen kunnen worden gericht aan: Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, T.a.v. de culturele afdeling, Groot Hertoginnelaan 18-20, 2517 EG Den Haag , referentie: Ku 622.00/4.

Sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen voor kandidaten voor het jaar 2002, vrijdag, 20 september 2002, 12:00 uur

De ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in Nederland wordt door een vakjury geadviseerd en zal op basis van het advies van de vakjury de winnaar van de "Ambassadeursprijs" kiezen.


-----
Goethe-Institut Inter Nationes
Westersingel 9
NL-3014 GM Rotterdam
Tel: 0031-10-209 20 90
Fax 0031-10-209 20 72
Email: info@rotterdam.goethe.org
www.goethe.de/rotterdam