ESSENT NV
http://www.essent.nl

Essent Milieu draagt bedrijven over aan van Gansewinkel Groep

Essent Milieu draagt Circulus CT en Berkel Milieu over aan van Gansewinkel Groep

Met ingang van 1 mei heeft Essent Milieu de bedrijven Circulus CT (commerciële tak) te Apeldoorn en Berkel Milieu bedrijven te Zutphen overgedragen aan de van Gansewinkel Groep.
De overdracht geschiedt in het kader van de strategische alliantie tussen Essent Milieu en de van Gansewinkel Groep die eind 2000 gestalte kreeg.
Hierbij werd zowel de activiteit inzameling van bedrijfsafval als de recycling van afvalstromen bij de kernvaardigheden van de van Gansewinkel Groep ingedeeld. Essent Milieu specialiseert zich binnen de alliantie in de eindwerking van afvalstromen, de bewerking van en handel in secundaire brandstoffen en bouwstoffen en dienstverlening gemeenten.

Spoedig na het afsluiten van de strategische alliantie maakten al een viertal inzamelingsbedrijven van Essent Milieu de overstap naar de van Gansewinkel Groep. Circulus CT en Berkel Milieu bedrijven waren destijds hierbij nog niet betrokken omdat eerst een ontkoppeling moest plaatsvinden met de werkzaamheden van de overheidsgedomineerde inzamelbedrijven. Inmiddels is hierover overeenstemming bereikt met alle betrokken partijen.
De in totaal 35 medewerkers zullen in dienst treden bij de van Gansewinkel Groep.

Profiel van Gansewinkel Groep: de van Gansewinkel Groep is één van de belangrijkste marktpartijen in de Benelux voor afvalinzameling en recycling. Daarnaast ontplooit zij dergelijke activiteiten in Polen, Tsjechië, Portugal en Frankrijk. De omzet bedraagt 450 miljoen euro en het aantal medewerkers is 3500.

Profiel van Essent Milieu: Essent Milieu is één van de divisies van Essent, een onderneming die actief is in energie, kabel- en telecommunicatie en afvalverwerking. De activiteiten van Essent Milieu strekken zich over de gehele afvalketen uit. Essent Milieu participeert onder andere voor 45% in het aandelenkapitaal van de van Gansewinkel Groep. Essent Milieu heeft circa 1000 medewerkers in dienst en kende in 2000 een omzet van bijna 414 miljoen euro.


- einde persbericht-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Theo van Campen, afd. communicatie Essent Milieu, telefoon
038-8524808
Marc Ruis, afd. communicatie van Gansewinkel Groep, telefoon
040-2944444


02 mei 02 12:08