Verbond van Verzekeraars

Hoge opkomst bij voorlichtingsronde intermediair

De voorlichtingsbijeenkomsten die het Verbond in samenwerking met de NBVA en de Federatie van Assurantieclubs in april heeft georganiseerd, zijn zeer druk bezocht. De bijeenkomsten waren bedoeld om tussenpersonen die niet zijn aangesloten bij de NVA of de NBVA te informeren over een aantal relevante ontwikkelingen dat op korte termijn van invloed is op de relatie tussen verzekeraar en tussenpersoon.

Aanvankelijk werden er vijf bijeenkomsten ingepland en werd er gerekend op ongeveer 2.000 aanmeldingen. De aanmeldingen waren echter zo massaal (in totaal 3.000), dat is besloten een extra avond te organiseren (14 mei in de Jaarbeurs). Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten werd het niet-georganiseerde intermediair geïnformeerd over vier belangrijke ontwikkelingen: de financiële bijsluiter, de implementatie van de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI), de wijzigingen in de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) en de ontwikkelingen op het gebied van de toezichtwetgeving .