Gemeente Breukelen


TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN OP 15 MEI
Op woensdag 15 mei 2002 vinden verkiezingen plaats van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het is goed om te weten dat de Kieswet regelt voor werknemers.

1. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere stemgerechtigde werknemer, die bij hem/haar in dienstbetrekking is, gelegenheid ontvangt om aan de verkiezingen deel te nemen, voor zover hij/zij dat niet buiten zijn werkuren kan doen. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de werknemers, die binnen de voor de stemming bepaalde tijd geen dienst verrichten in een gemeente, waar zij aan de stemming kunnen deelnemen, of in een aangrenzende gemeente. Indien laatstgenoemde werknemers evenwel, om aan de stemming deel te nemen, niet langer dan twee achtereenvolgende uren behoeven te verzuimen, geldt vorengenoemde verplichting van de werkgever wel.

2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de werkgever die de hierboven vermelde, hem/haar opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie.
De stembureaus zijn open van 07.30 uur 's morgens tot 21.00 uur 's avonds.
Er zijn negen stembureau's. Op de oproepkaart, die elke stemgerechtigde Breukelaar inmiddels heeft ontvangen, staat waar men zijn stem moet uitbrengen. De stembureau's zijn zodanig ingericht dat ook minder-valide kiezers daar zelfstandig hun stem uit kunnen brengen.
Stemdistrict 1 - Gemeentelijke Sporthal, Broekdijk Oost 28 Stemdistrict 2 Koetshuis (naast gemeentehuis), Markt 13 Stemdistrict 3 Verzorgingshuis "De Aa", De aa 7 Stemdistrict 4 OBS "De Regenboog", Heycoplaan 13 Stemdistrict 5 - Zwembad t Kikkerfort, Schepersweg 14.a Stemdistrict 6 Zuid-Molukse kerk, Karel Doormanweg 49 Stemdistrict 7 Verenigingsgebouw, D. van Troostwijkstraat 20 Stemdistrict 8 Brandweerkazerne, Sportweg 1a
Stemdistrict 9 - Verzorgingshuis Overdorp, Dreef 1 Ruimen graven

Burgemeester en wethouders van Breukelen roepen nabestaanden of rechthebbenden van nabestaanden op van de volgende graven.

Nieuwe Algemene Begraafplaats Breukelen grafnummers: 10, 12, 569 en 799.

Nieuwe Algemene Begraafplaats Kockengen grafnummers: 12, 19, 25, 26, 31, 32, 39, 42, 45, 57, 59, 60, 64, 75, 79, 96, 113, 114, 245, 279, 284, 285, 286, 287, 293, 297, 298, 302, 303, 354 en 359.

Krachtens de verordening op de begraafplaatsen is het recht op bovenvermelde graven aan de gemeente vervallen of zal dit binnenkort vervallen. Burgemeester en wethouders stellen de rechthebbenden of nabestaanden alsnog in de gelegenheid om binnen zes maanden na verschijnen van dit schrijven schriftelijk mede te delen of overschrijving van de grafruimte en daardoor instandhouding wordt gewenst. Indien binnen deze termijn geen reactie is ontvangen zullen de monumenten worden verwijderd en de graven definitief vervallen worden verklaard.

Voor meer informatie over de betreffende graven kunt u terecht bij de informatiekasten bij de betreffende begraafplaats of bij de sector Grondgebied, Dannestraat 3a te Breukelen.

De termijnen van de navolgende huurgraven zijn verlopen.

Nieuwe Algemene Begraafplaats Breukelen, grafnummers: 15 t/m 41, 682 t/m 703, 747 t/m 767.

Nieuwe Algemene Begraafplaats Kockengen, grafnummers: 1 t/m 4, 6 t/m 10a, 117 t/m 129, 131 t/m 138, 162 t/m 195, 219 t/m 231, 233, 234, 242, 254, 283, 289, 304, 347, 351, 413, 414, 459, 471.

Nieuwe Algemene Begraafplaats Nieuwer Ter Aa, grafnummers: vak 10-01 t/m 10-05, 11-03, 11-05 t/m 11-08.

Krachtens de verordening op de begraafplaatsen zijn deze huurgraven vervallen. Burgemeester en wethouders stellen de nabestaanden alsnog in de gelegenheid om binnen zes maanden na verschijnen van dit schrijven schriftelijk mede te delen of overbrenging naar een eigen graf indien mogelijk wordt gewenst. Indien binnen de termijn geen reactie is ontvangen zullen de eventuele monumenten worden verwijderd en de graven definitief vervallen worden verklaard.

Voor meer informatie over de betreffende graven kunt u terecht bij de informatiekasten bij de betreffende begraafplaats of bij de sector Grondgebied, Dannestraat 3a te Breukelen.

Publicatiedatum: 8 april 2002.