Provincie Utrecht

Persbericht

Netelenbos bij ondertekening

Energie uit asfalt: primeur in IJsselstein

02-05-2002
Energie winnen uit asfalt: dat gaat gebeuren op de Utrechtse provinciale weg N210 bij IJsselstein. In dit unieke project werken provincie Utrecht, REMU, Arcadis en Terberg Beheer B.V. samen om duurzame energie te produceren en af te nemen. De weg wordt in de zomer gebruikt als zonnecollector waarmee warmte wordt gewonnen die opgeslagen wordt in het grondwater. In de winter wordt deze warmte gebruikt om twee (nog te bouwen) bedrijfspanden van Terberg te verwarmen. Het water koelt hierdoor af en wordt wederom in het grondwater opgeslagen. In de zomer worden de gebouwen ermee gekoeld. Door dit systeem wordt het wegdek 's zomers gekoeld en 's winters verwarmd, zodat minder snel spoorvorming ontstaat en gladheid kan worden voorkomen.

Het in de provinciale weg N210 aan te leggen systeem is ontwikkeld door Arcadis. Het dient om op duurzame wijze energie te winnen, waardoor de uitstoot van CO2 (een broeikasgas) wordt beperkt. De REMU is bereid de exploitatie van het energiesysteem op zich te nemen. De IJsselsteinse firma Terberg zal de duurzame energie afnemen om twee bedrijfspanden te verwarmen en te koelen. Het is voor het eerst dat het complete concept (wegcollectoren, aquiferbronnen, warmtepomp en vloerverwarming en -koeling) in de praktijk wordt toegepast. Om het te realiseren wordt door REMU, Terberg en provincie Utrecht in het systeem geïnvesteerd en moeten enkele overeenkomsten gesloten worden. Een uitgebreide technische toelichting vindt u bij dit bericht bijgesloten.

Minister Netelenbos
Op donderdag 2 mei 2002 is demissionair minister T. Netelenbos aanwezig bij de ondertekening van de overeenkomsten tussen de provincie Utrecht en de REMU en tussen de REMU en de afnemer van de duurzame energie Terberg. Om een beeld te geven van het principe, zal minister Netelenbos een model van het systeem in werking stellen.

Landelijke voorbeeldfunctie
De provincie Utrecht streeft naar een reductie van de uitstoot van CO2. Het doel is om in 2010 een reductie van 8% te behalen, o.a. door het opwekken van duurzame energie. De provincie Utrecht draagt hieraan bij door projecten zoals in de gemeente IJsselstein te realiseren. Het project dient gezien het vernieuwende karakter landelijk als voorbeeldfunctie.

Contactpersonen
provincie Utrecht: milieu/energie: dhr. T. v. Paassen (030) 258 39 14

wegen, verkeer en vervoer: dhr. T. v.d. Hurk: (030) 258 31 47

REMU: dhr. F. Scheffer: (030) 297 57 46
Arcadis: dhr. M. van der Sloot, (010) 253 21 48 gemeente IJsselstein: mw. N. Talitsch: (030) 686 17 63

Meer informatie: Franca Olthof, telefoon 030-258 26 57 of Franca.Olthof@provincie-utrecht.nl