Gemeente Alphen aan den Rijn


Tweede Kamerverkiezingen

Woensdag 15 mei 2002 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dit is de plek waar 150 vertegenwoordigers van het Nederlandse volk in grote lijnen vastleggen hoe onze samenleving eruit ziet. De parlementariërs stemmen over wetten en wetsveranderingen die iedereen aangaan en controleren het werk van de regering. Door te stemmen kunt u meebepalen wie er straks in de Tweede Kamer zitten en zo invloed uitoefenen op het leven in Nederland in de komende vier jaar.

Op 15 mei 2002 kunt u de leden van de Tweede Kamer kiezen, samen met nog zon 12 miljoen andere kiezers. In deze Tweede Kamer vertegenwoordigen 150 mensen het Nederlandse volk. Zij maken nieuwe plannen en leggen die, samen met de regering, vast in notas en wetten. Maar voordat er nieuwe plannen zijn, kijken en luisteren ze goed naar wat er in het land gebeurt. Daarna wordt er gesproken en gediscussieerd over een onderwerp. Soms duurt dan lang, want veel problemen laten zich niet in een middagje regelen.

Daarnaast controleert de Tweede Kamer het werk van de regering en kan zij, als zij niet tevreden is, ministers ter verantwoording roepen. De regering bestaat uit ministers die zelf meestal uit de Kamer komen. Samen met de Koningin vormen zij de regering, maar de ministers zijn verantwoordelijk voor wat de Koningin doet. Iedere minister heeft haar of zijn eigen onderwerpen. De minister-president is voorzitter van de Ministerraad, die iedere vrijdag vergadert, en bewaakt de eenheid van het beleid van de regering.

Nederlandse kabinetten, dat zijn de ministers samen met de staatssecretarissen, zijn altijd samengesteld uit meer dan één partij. Er is namelijk nooit een partij die groot genoeg is om alleen te regeren. Partijen die ongeveer dezelfde ideeën hebben vormen een zogenaamde coalitie. De partijen die niet in de regering zitten, vormen dan de oppositie. Zij kijken kritisch mee naar het beleid en het bestuur van de regeringspartijen en doen vaak tegenvoorstellen. Het gebeurt regelmatig dat een partij de ene keer in de coalitie zit en de andere keer in de oppositie. Zo is de landelijke politiek mooi in balans.

Hoe maakt u uw keuze?
De meeste mensen weten wel ongeveer waar de politieke partijen voor staan. Voor de verkiezingen doen partijen alle moeite om dit duidelijk te maken.

Als u toch geen keus kunt maken, kan de speciale Stemwijzer u op weg helpen. Daarmee kunt u bepalen welke partij het best bij uw overtuigingen past. Deze vindt u op
www.ukomttochook.nl of op www.stemwijzer.n.l.

Wilt u van uw stemrecht gebruik maken en kunt u geen keuze maken, dan is er ook de mogelijkheid om blanco te stemmen. In de praktijk werkt dat echter in het voordeel van de grote partijen.

Als u niet stemt
Stemmen is één van de manieren om invloed te hebben op hoe Nederland is ingericht en hoe we samenleven. U bent niet verplicht om te stemmen. Maar wie niet stemt laat een mooie en eenvoudige kans lopen om zijn of haar stem te laten horen. De Tweede Kamer kan zijn werk het best doen wanneer zoveel mogelijk mensen meedoen aan de verkiezingen. Alleen dan weten ze goed wat de meesten van ons willen.

Stemmen tellen - uitslagenavond
Na de verkiezingen worden de stemmen geteld. Dat begint meteen na het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur. Dezelfde avond nog is er een voorlopige uitslag bekend. In Alphen aan den Rijn wordt daarvoor een zgn. uitslagenavond georganiseerd in de raadzaal in het Stadskantoor, Castellumstraat 6. Daar staan enkele TV-toestellen, zodat u ook de door de NOS gepresenteerde eerste uitslagen per gemeente kunt volgen, inclusief eerste prognoses over de einduitslag. Er is uiteraard ook een hapje en een drankje. In de volgende Weekagenda vindt u een uitnodiging voor de uitslagenavond.

Een nieuwe regering
De zetels in de Tweede Kamer worden over de partijen verdeeld. De grootste partij opent vervolgens de onderhandelingen met mogelijke coalitiepartners. Wie regeert met wie en welke partij levert de ministers en staatssecretarissen voor de belangrijkste departementen? Als zij daarmee klaar zijn presenteren zij het nieuwe kabinet aan de Koning.

15 mei: stembureaus open van 7.30 uur tot 21.00 uur

Stemmen bij volmacht
U wilt meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen, maar u bent absoluut niet in de gelegenheid om dat zelf te doen. U kunt daarvoor iemand machtigen. U stemt dan bij volmacht. U kunt dat op de volgende manier regelen.

Machtigen via de oproepingskaart
Uiterlijk 29 april 2002 heeft u de oproepingskaart thuis. Op de achterzijde van de oproepingskaart kunt u invullen wie u machtigt om namens u een stem uit te brengen. Zowel u als de gemachtigde moeten dit gedeelte van de oproepingskaart ondertekenen. U kunt dit zelfs op de dag van de verkiezingen (15 mei 2002) nog regelen.

Hieraan zijn voorwaarden verbonden:

a. de gemachtigde moet kiezer zijn in hetzelfde stemdistrict waar u kiezer bent. U kunt dit zien aan de voorzijde van de oproepingskaart
b. de gemachtigde moet uw stem tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen
c. als u iemand machtigt om voor u te gaan stemmen, dan mag u niet zelf meer gaan stemmen
d. de gemachtigde mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.

Stemmen in een stembureau naar keuze
U kunt op 15 mei 2002 niet in de buurt van uw woning stemmen, maar u wilt wel graag een stem uitbrengen. U kunt dan op het Stadskantoor een kiezerspas aanvragen. Met deze kiezerspas kunt u in ieder willekeurig stembureau binnen Nederland uw stem uitbrengen. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken moet u wachten totdat u de oproepingskaart thuis hebt gekregen (uiterlijk 29 april 2002). Bij de afdeling Burgerzaken is kosteloos een formulier voor het aanvragen van een kiezerspas verkrijgbaar. Dit formulier moet u invullen en ondertekenen en samen met uw oproepingskaart VOOR 10 MEI 2002 inleveren bij de afdeling Burgerzaken, Castellumstraat 6 te Alphen aan den Rijn. Uw oproepingskaart wordt dan omgezet in een kiezerspas en aan u toegezonden.

Van een éénmaal afgegeven kiezerspas kunt u NOOIT een duplicaat krijgen. Heeft u deze verloren of zoekgeraakt, dan kunt u beslist niet stemmen.

Oproepingskaart niet ontvangen of zoek
Heeft u de oproepingskaart op 1 mei 2002 nog niet ontvangen of als u de oproepingskaart kwijt bent, dan kunt u vanaf 1 mei 2002 bij de afdeling Burgerzaken een duplicaat oproepingskaart afhalen of aanvragen. U moet daarvoor een legitimatiebewijs meenemen.

Informatie / vragen
Heeft u vragen over de verkiezingen in het algemeen of over het vorenstaande, dan kunt u daarvoor terecht bij de afdeling Burgerzaken, geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.30 uur en op vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur, telefoon 0172 481207.

Deelnemende politieke partijen aan de Tweede Kamerverkiezingen Op 15 mei doen de volgende politieke partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen:

Lijst 1

PvdA

Lijst 2

VVD

Lijst 3

CDA

Lijst 4

D66

Lijst 5

GroenLinks

Lijst 6

SP

Lijst 7

SGP

Lijst 8

Verenigde Senioren Partij

Lijst 9

Nieuwe Midden Partij (NMP)

Lijst 10

Partij van de toekomst (PvdT)

Lijst 11

Vrije Indische Partij & Ouderenunie

Lijst 12

ChristenUnie

Lijst 13

Duurzaam Nederland

Lijst 14

Leefbaar Nederland

Lijst 15

Lijst Pim Fortuyn

Elke partij moet minimaal de kiesdeler halen om een zetel te krijgen in de Tweede Kamer. Dat is het aantal geldig uitgebrachte stemmen, gedeeld door het aantal zetels, in dit geval 150. Lang niet alle partijen lukt dat.

In Nederland worden zetels verdeeld volgens het systeem van evenredige vertegenwoordiging: een partij die tien procent van de stemmen haalt, krijgt ook tien procent van het aantal zetels in de Tweede Kamer. Hoe hoger een kandidaat op de lijst staat, hoe meer kans hij of zij heeft op een zetel. Maar iemand kan ook door heel veel voorkeurstemmen gekozen worden.

Alle partijen strijden voor het algemene belang van Nederland en zijn inwoners, maar hebben ook vaak regionale vertegenwoordigers op de lijst staan.

Woensdag 15 mei 2002:

Uitslagenavond Tweede Kamerverkiezingen
Woensdag 15 mei worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Ook deze keer organiseert het gemeentebestuur weer een speciale avond waar de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen bekend zal worden gemaakt, de zgn. uitslagenavond.

De uitslagenavond wordt gehouden in de raadzaal in het Stadskantoor (5e etage), Castellumstraat 6, zaal open vanaf 20.45 uur. De gemeenteraadsleden, de lokale politieke partijen en de pers zijn voor deze avond uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Het gemeentebestuur nodigt de inwoners van Alphen aan den Rijn van harte uit samen met hen, onder het genot van een hapje en een drankje, de voorlopige uitslag af te wachten.

Gelet op de ruimere openingstijden van de stembureaus (van 07.30 uur tot 21.00 uur) zal loco-burgemeester J.M.C.M. Groen in t Wout naar verwachting rond 22.30 uur (of zoveel eerder of later als mogelijk is) de voorlopige uitslag bekend maken.

Tot ziens op de 15e mei, vanaf 20.45 uur.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 02 mei 2002 laatste wijziging