Gemeente Alphen aan den Rijn


Kennisgeving vergunning inzake wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maken bekend een aantal vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer te hebben verleend. Het betreft oprichtings- en revisievergunningen. Deze bekendmaking volgt uit de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht. Het gaat om vergunningen voor veehouderijen op de volgende percelen:

M. Kwakernaak

Hoogendoornlaan 29

Oprichtingsvergunning

J.A.A. v.d. Wolk

Hoogendoornlaan 33

Revisievergunning

T.P. v.d. Hulst

Kortsteekterweg 20

Revisievergunning

E.P.B. v. Niekerk

Lindenhovestraat 8a

Revisievergunning

Fa. A. Verduijn en Zn.

Notweg (ongenummerd)

Oprichtingsvergunning

A. Rijlaardam

Rietveldsepad 4a

Oprichtingsvergunning

P.N. de Kwaatsteniet

Rietveldsepad 6a

Revisievergunning

R. Paul

Rietveldsepad 8

Oprichtingsvergunning

J.J.H. Buitelaar

Ringdijk 1

Revisievergunning

J. Fokker

Ziendeweg 5

Revisievergunning

J.H. Verburg

Ziendeweg 6

Revisievergunning

Chr.J.M. Kempen

Zuideinde 24

Oprichtingsvergunning

De vergunningen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 april tot 14 juni 2002 ter inzage:


- bij het Gemeentelijk Informatiecentrum, Castellumstraat 6, Alphen aan den Rijn, elke werkdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden verkregen;
- in de leeszaal van de Openbare Bibliotheek, Thorbeckestraat 1a, Alphen aan den Rijn, op zaterdag van 9.30 uur tot 12.30 uur en de overige openingstijden van de bibliotheek.

Tot 14 juni 2002 kan door belanghebbenden beroep tegen de vergunning worden ingesteld. Belanghebbenden kunnen alleen beroep instellen als zij bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Dit geldt niet als de belanghebbenden redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Een beroepsschrift moet, binnen de gestelde termijn, worden gericht aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld waarbij een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 02 mei 2002 laatste wijziging