Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

02-05-2002
Benoeming Milieuwachters
dinsdag 23 april 2002

Benoeming milieuwachters

Dinsdag 23 april jl. zijn vijf medewerkers van de gemeente Arnhem door de burgemeester van Duiven (namens het college) benoemd als toezichthouder voor het grondgebied van de gemeente Duiven.

Deze medewerkers zijn door gemeente Duiven ingehuurd om dagelijks een beperkt aantal uren toezicht te houden op de naleving van met name de (milieu)regels die in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn opgenomen. Hieronder vallen de regels voor het hondenbeleid (aanlijnverplichting, opruimplicht e.d.), het aanbieden van huisvuil aan de openbare weg, het tijdig binnenhalen van de huisvuilcontainers alsmede illegale dumping van afval.

De toezichthouders zijn bevoegd om bij een constatering van een overtreding van een bepaling van de APV, een proces-verbaal op te maken.