Gemeente Bellingwedde


MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE


1 mei 2002

4 mei: dodenherdenking Stille omgang

Richtlijn Horeca 4 mei 2002
Nationale Herdenking

Openstelling Brengstation

Wijziging Huisvuilroute

Wijziging Legesverordening

4 MEI: DODENHERDENKING
STILLE OMGANG

Mede namens het 4/5 mei comité, nodigt het gemeentebestuur alle inwoners van de gemeente Bellingwedde uit tot het bijwonen van de dodenherdenking 2002. De stille omgang zal worden gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers, gevallen na het begin van de Tweede Wereldoorlog ten gevolge van oorlogsgeweld, onderdrukking en racisme. Even als vorig jaar, zullen de plechtigheden plaatsvinden bij het oorlogsmonument te Wedderveer. De plechtigheden zullen als volgt plaatsvinden:

19.45 uur:

Vertrek van de stille tocht vanaf de Albert Wubsbank naar het monument te Wedderveer

20.00 uur

Herdenking met medewerking van de leerlingen van groep 8 van basisschool de Wiekslag, fanfarekorps D.O.K., zangvereniging Cecilia en de burgemeester van de gemeente Bellingwedde, dhr. E. Drenth.

RICHTLIJN HORECA 4 MEI 2002
NATIONALE HERDENKING

Op 4 mei a.s. zal wederom de Nationale Herdenking plaatsvinden van burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. De horeca wordt verzocht geen vermakelijkheden te (laten) organiseren in openbare gelegenheden. Verder wordt verzocht muziek en activiteiten te staken tussen 19.45-20.15 uur, en met nadruk wordt verzocht het in ieder geval mogelijk te maken dat bezoekers de twee minuten stilte tussen 20.00-20.02 uur in acht kunnen nemen. Ook bij de verdere invulling van de avondactiviteiten wordt verzocht zoveel mogelijk rekening te houden met het bijzondere karakter van deze avond.

OPENSTELLING BRENGSTATION

Vanaf april t/m juli zal het brengstation voor afvalstoffen, gevestigd aan de industrieweg 7 te Vriescheloo, naast de normale openingstijden op werkdagen, ook op de derde zaterdag van de maand als proef geopend zijn. Het betreft de volgende zaterdagen: 20 April, 18 Mei, 15 Juni en 20 Juli 2002. Openingstijden 09.00-13.00 uur. In verband met de verwerking kan na 13.00 uur niemand meer tot het terrein worden toegelaten.
In afwijking van het weektarief dient voor het storten op de zaterdag ¤ 15,-- per m3 gestort afval te worden betaald. Aangezien het hier gaat om een proef openstelling, zal er door de gemeente een evaluatie worden gehouden. Afhankelijk hiervan zal later worden bekendgemaakt of de openstelling op zaterdag zal worden voortgezet.

WIJZIGING HUISVUILROUTE

Op donderdag 9 mei 2002, Hemelvaartsdag, wordt er eveneens geen huisvuil (grijze container) opgehaald. De vervangende ophaaldag hiervoor is zaterdag 11 mei 2002.

WIJZIGING LEGESVERORDENING

Burgemeester en wethouders delen mee dat de raad in haar vergadering van 25 april 2002 heeft besloten tot wijziging van de Legesverordening Bellingwedde 2002. Genoemde verordening ligt kostenloos ter inzage op de afdeling middelen, bureau belastingen, van het gemeentehuis. Een ieder kan op verzoek, tegen betaling, een afschrift krijgen van genoemde verordening.