Gemeente Delfzijl

INFORMATIE

1 mei 2002

Portefeuilleverdeling 2002-2006 gemeente Delfzijl

Met ingang van 1 mei 2002 is voor de periode 2002 - 2006 de samenstelling en de portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders als volgt:

Burgemeester E. Haaksman

Portefeuille Algemeen Bestuurlijke Zaken:


* Coördinatie

* Algemeen Bestuurlijke Zaken

* Burgerzaken

* Politie en brandweer

* Europese en internationale zaken

* Energie

* Handhaving

* Kwaliteitsbeheer

* Regioraad

Vervanger: A.J. Huisman

Wethouder A.J. Huisman (1e loco)

Portefeuille Welzijn, Onderwijs en Verkeer:


* Onderwijs

* Cultuur

* Kinderopvang

* Jeugd/ jongerenbeleid

* Ouderenbeleid

* Integratiebeleid

* Asielzoekers

* Sportzaken

* Accommodatiebeleid

* Verkeer

* Welzijn

Vervanger: E.M. Koning Hoevelaken

Wethouder E.M. Koning-Hoevelaken (2e loco)

Portefeuille Sociale Zaken en Milieu:


* Arbeidsmarktbeleid

* Herstructurering (sociaal beleid)

* Milieu

* Sociale zaken

* Werkvoorziening

* Mens en Werk

Vervanger: H. Houwerzijl

Wethouder H. Houwerzijl (3e loco)

Portefeuille Financiën en Economische zaken:


* Economische Zaken

* Financiën

* Grondzaken/grondbedrijf

* Havenzaken

* Marktzaken

* Middenstandszaken

* Plattelandsbeleid

* Toerisme en recreatie

* Vervoer

* Volkskredietbank

Vervanger: H.J. Lohr

Wethouder H.J. Lohr (4e loco)

Portefeuille Volksgezondheid en Interne organisatie:


* Volksgezondheid

* Communicatie

* Informatisering en automatisering

* Mediabeleid

* Personeel en organisatie

Vervanger: H.B.G. Ketting

Wethouder H.B.G. Ketting (5e loco)

Portefeuille Herstructurering, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:


* Ruimtelijke Ordening

* Volkshuisvesting

* Herstructurering

* Grondgebied

* Vereniging van Waddenzeegemeenten

Vervanger: A.J.Huisman

Gemeentesecretaris J. Scheltens

* Bestuurder in het kader van de WOR (Wet op de Ondernemingsraden)
* Lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Noordelijke Bestuursacademies

* Hoofd bestuursdienst

Vervangers: J. Visser (1e) en P.Kingma (2e)