Gemeente Barneveld


week 18 - 2 mei april 2002

* NATIONALE HERDENKING OP ZATERDAG 4 MEI 2002
* REGIOTAXI DE VALLEI: OOK UW VERVOER?!

* DONDERDAG 9 EN VRIJDAG 10 MEI GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN
* OUD PAPIER

* WIJZIGING OPHALEN HUISVUIL

* CONCERNREKENING 2001 TER INZAGE

* WERK AAN DE WEG

* AANSLUITING VAN DE A30 OP DE A1 TIJDELIJK DICHT
* AANVRAAG VERGUNNING RALLYSPRINT

* AANVRAAG VERGUNNING OPENLUCHT DISCO TE BARNEVELD
* RAADSVERGADERING

* COMMISSIEVERGADERINGEN

* RUIMTELIJKE ORDENING

* MILIEU

* AGENDA

NATIONALE HERDENKING OP ZATERDAG 4 MEI 2002

Met het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn we van mening dat de Tweede Wereldoorlog niet meer uit ons nationale bewustzijn weg te denken is. Met name de Nationale Herdenking op 4 mei neemt in onze samenleving een bijzondere plaats in. In onze gemeente willen wij ook dit jaar weer op 4 mei bij dit verleden stilstaan.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft hiervoor onder andere de volgende richtlijnen opgesteld:

* Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.
* De Nationale Herdenking is niet alleen bedoeld als moment van herinnering aan al diegenen die hun leven verloren hebben. De Nationale Herdenking is ook een moment van bezinning op heden en toekomst. Een moment waarop wordt stilgestaan bij de kwetsbaarheid van onze democratische samenleving.

* Van 's avonds 18.00 uur tot zonsondergang zullen van alle openbare gebouwen de vlaggen halfstok hangen. Particulieren wordt verzocht deze gedragslijn te volgen.

- In horeca- en andere vermakelijkheidsgelegenheden is het wenselijk dat in ieder geval van 19.30 uur tot 20.30 uur, en zo mogelijk de gehele avond, de exploitatie zodanig plaatsvindt dat het vermakelijkheidsaspect ontbreekt.

* Van 20.00 uur tot 2 minuten daarna, zal op de herdenkingsplaatsen en naaste omgeving volkomen stilte in acht worden genomen. Ik verzoek u deze plechtige stilte overal en algemeen in acht te nemen.

Een ieder kan deelnemen aan een herdenkingsplechtigheid: a. In Barneveld is om 19.15 uur een herdenkingsbijeenkomst bij het nieuwe monument op het terrein bij de ingang van de begraafplaats De Plantage aan de Narcissenstraat. Na afloop van de plechtigheid bestaat de mogelijkheid in de aula bij de begraafplaats een kopje koffie te drinken.
b. In Voorthuizen is er een herdenkingsdienst om 19.15 uur in de Hervormde Kerk, Kerkstraat 35.
Om 19.45 zal van hier een stille tocht vertrekken naar de begraafplaats en het monument.
c. In Garderen begint om 19.40 uur een stille tocht vanaf dorpshuis De Koepel naar het monument op
de Putbrink.
d. In De Glind is een korte herdenkingsdienst om 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk, vanwaar men om 19.50 uur loopt naar het monument aan de Postweg.

Bij een stille tocht zal de weg naar de plaats van de plechtigheid te voet en in stilte worden afgelegd. Op de herdenkingsplaats zullen de gevallenen worden herdacht door twee minuten van volkomen stilte in acht te nemen. Daarna gaan de deelnemers stilzwijgend terug naar het uitgangspunt, waar de stoet wordt ontbonden.

REGIOTAXI DE VALLEI: OOK UW VERVOER?!

Regiotaxi De Vallei rijdt vanaf 1 januari 2002 in de gemeenten Barneveld, Ede, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. Na een aantal aanloopproblemen in de eerste weken, is de kwaliteit de afgelopen periode verbeterd. Het aantal reizigers overtrof al direct vanaf de start de verwachtingen. Met name in Ede en Veenendaal is er veel meer belangstelling dan verwacht. In Barneveld wordt nog minder gereisd, maar het vervoer vertoont een stijgende lijn.

Van jong tot oud
Regiotaxi De Vallei is een vorm van openbaar vervoer waar iedereen, van jong tot oud, gebruik van kan maken. Er kan op afroep gereisd worden van deur tot deur, of van en naar bushaltes en treinstations. Ook voor mensen met een vervoersindicatie volgens de "Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg)" biedt Regiotaxi prima regionale vervoermogelijkheden.

Kwaliteit
Een belangrijk kwaliteitscriterium voor Regiotaxi is stiptheid. Hoewel Regiotaxi 15 minuten voor of na de afgesproken tijd mag voorrijden, zijn toch veel klachten binnengekomen over het te laat voorrijden. In de eerste maand was ongeveer de helft van de ritten op tijd. Dat is te weinig. Gelukkig is de vervoerder er in geslaagd de stiptheid flink te verbeteren: in maart reed ongeveer driekwart van de voertuigen op tijd.

Veel reizigers
Het aantal reizigers met Regiotaxi De Vallei is ver boven de verwachting. In februari hebben bijvoorbeeld ruim 30.000 reizigers een rit gemaakt met Regiotaxi. De meeste ritten worden in een straal van 3 zones verreden.

Telefonische bereikbaarheid
De eerste dagen werd Regiotaxi geconfronteerd met technische problemen, waardoor het reserveringsnummer op sommige momenten helaas onbereikbaar was. De vervoerder heeft hard gewerkt aan de oplossing van dit probleem. Inmiddels zijn extra telefoonlijnen aangelegd, zodat de bereikbaarheid van de telefooncentrale aanmerkelijk verbeterd is.

Klachten leiden tot beter systeem
Reizigers kunnen hun klachten indienen met de servicekaart die in elk voertuig aanwezig is, of telefonisch op telefoonnummer (0318) 68 08 09. De klacht wordt doorgegeven aan de vervoerder. De vervoerder reageert vervolgens schriftelijk op de klacht van de reiziger. Veel reizigers hebben hier gelukkig gebruik van gemaakt, zodat de verschillende klachten in kaart zijn gebracht en de kwaliteit verbeterd is.

Reizen met Regiotaxi
Regiotaxi rijdt elke dag tussen 6.00 uur 's morgens en 1.00 uur 's nachts. Een rit reserveren kan tot minimaal een uur van tevoren, eerder kan natuurlijk ook, via het reserveringsnummer (0318) 65 57 77. De kosten voor een reis met Regiotaxi zijn: het basistarief van 0,91 plus 0,91 per gereisde Ov-zone. Reizigers met een Wvg-vervoerpas betalen 0,36 voor het basistarief en de zones.

Voor senioren (65+) is er een speciale regeling: in de gemeente Barneveld betalen zij met een seniorenpas bij instap 0,91 voor het basistarief en de te verrijden zones. Achteraf krijgen zij 0,36 per zone van de gemeente retour. Helaas mag de gemeente het lagere tarief niet bij het instappen in rekening brengen.

Als u in aanmerking wilt komen voor een seniorenpas, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Werk, Zorg en Inkomen, Raadhuisplein 2 te Barneveld tel. (0342) 495911.

Nadere informatie voor de reiziger staat in de brochure "Regiotaxi De Vallei". Deze brochure is huis-aan-huis verspreid en verkrijgbaar bij bibliotheek of het gemeentehuis. U kunt uw vragen kwijt bij de vervoerder tel.(0318) 616262 of bij de gemeente, afdeling Werk, Zorg en Inkomen.

DONDERDAG 9 EN VRIJDAG 10 MEI GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN In verband met Hemelvaartsdag zijn op donderdag 9 en vrijdag 10 mei alle dienstonderdelen van de gemeente gesloten.

OUD PAPIER

HUIS-AAN-HUIS
Zaterdag 4 mei: Barneveld

Informatienummer huis-aan-huis inzameling: (06) 53 57 20 43.

BRENGEN NAAR:

Voorthuizen:
Hervormde Gemeente, vrijdag 3 mei van 13.30 17.00 uur en zaterdag 4 mei van 9.30 12.00 uur, container bij Bethabara tegenover Avondrust.