Gemeente Amersfoort

Amersfoortse ouders willen ABC-scholen

datum: 1 mei 2002

Een Amersfoortse Brede Combinatieschool (ABC-school) is een basisschool met binnen het gebouw of daaromheen allerlei voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De gemeente, scholen en instellingen willen in Amersfoort ABC-scholen realiseren. In een ouderpeiling is aan Amersfoortse ouders gevraagd wat zij daarvan vinden. Ruim 85% van de ondervraagde ouders is voorstander van een ABC-school.

Wat vinden ouders van ABC-scholen?
Bij de ontwikkeling van ABC-scholen is de mening van ouders en kinderen erg belangrijk. Daarom heeft de gemeente met enthousiaste medewerking van een aantal scholen en instellingen een enquête onder ouders met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar laten houden. In deze ouderpeiling hebben 304 ouders een vragenlijst beantwoord. Ruim 20% van deze ouders is allochtoon. De uitkomsten van de ouderpeiling geven een beeld van de wensen, ideeën en bedenkingen van ouders bij de ontwikkeling van ABC-scholen. De belangrijkste uitkomsten zijn: · 86% van de ouders vindt dat er in Amersfoort ABC-scholen moeten komen.
· Volgens 73% van de ouders moet in elke wijk een ABC-school komen. · 71% ziet de ABC-school het liefst nog binnen twee jaar gerealiseerd · Ouders hebben behoefte aan een breed en professioneel aanbod van voorzieningen onder één dak. Een pluspunt vinden zij met name de ruimere mogelijkheden van (naschoolse) opvang van kinderen. · De ABC-school mag niet te groot en te massaal worden. Ieder kind moet genoeg aandacht krijgen.
· Een veilige, vertrouwde omgeving waarin de kinderen zich op hun gemak voelen is voor ouders ook heel belangrijk. Dit vraagt om een duidelijke structuur, gedragsregels en voldoende toezicht. Daarnaast is ook een goede hygiëne, bestendigheid tegen vandalisme en de verkeersveiligheid rond de school van belang.
· Ouders willen graag dat hun kinderen zich breed ontwikkelen. Naast kennis opdoen vinden zij het ook belangrijk dat hun kinderen op de ABC-school sociale vaardigheden leren en zich emotioneel ontwikkelen. · Het aanbod van de ABC-school moet vooral gericht zijn op kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Een minderheid van de ouders vindt het belangrijk dat de ABC-school daarnaast ook een buurtfunctie krijgt. · Naast goed onderwijs hechten de ouders vooral belang aan extra zorg en goede opvang, zowel na schooltijd als tussen de middag. Na school zou de nadruk moeten liggen op sporten, spelen en huiswerkbegeleiding. Daarnaast is ook een aanbod van creatieve cursussen en het gebruik van computers en internet gewenst.
· De ouders geven er de voorkeur aan dat zo'n aanbod tot stand komt door goede samenwerking tussen school, speeltuin, buitenschoolse opvang, sport, peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek, muziekschool en consultatiebureau.

Waar komen ABC-scholen?
De eerste ABC-school wordt in 2004 geopend in
Schuilenburg/Randenbroek. De tweede ABC-school komt in Kruiskamp/Koppel. Daarna worden plannen ontwikkeld voor ABC-scholen in Liendert/Rustenburg, het Soesterkwartier en Vathorst. Aan de hand van de ervaringen met deze scholen wordt besloten of er ook in andere Amersfoortse wijken ABC-scholen komen. Bij de ontwikkeling van elke ABC-school worden ouders betrokken.

Voordelen van de ABC-school
Kinderen en hun ouders bezoeken de ABC-school vanaf het eerste bezoek aan het consultatiebureau tot en met de laatste schooldag in groep 8. Daardoor hoeven de kinderen niet steeds opnieuw te wennen aan nieuwe situaties. De ABC-school wordt snel een vertrouwde en veilige omgeving waarbinnen de kinderen kunnen doorstromen van kinderopvang en/of peuterspeelzaal naar de basisschool. Voor schoolgaande kinderen is er de hele dag van 8.00 tot 18.00 uur wat te doen. Zij hoeven dus niet naar verschillende adressen als hun ouders werken of een opleiding volgen. Zorg van de schoolarts of het maatschappelijk werk kan zo nodig binnen de school worden geboden. Verder kunnen de ouders er cursussen volgen, ook in de avonduren. Het is de bedoeling dat de ABC-school een kloppend hart wordt in de wijk.