Gemeente Amsterdam


---

Gemeentelijke onderscheiding uitgereikt

Op donderdag 25 april heeft wethouder Dales de Frans Banninck Cocq Penning uitgereikt aan dr. J.F. Avery Jones. Dit gebeurde tijdens zijn afscheid als voorzitter van het curatorium van het International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). In deze functie heeft de heer Avery Jones een belangrijke rol gespeeld bij de beslissing om het IBFD in Amsterdam te blijven huisvesten.
Het IBFD is een van de belangrijkste internationale instellingen in Amsterdam. Het is een onafhankelijk onderzoeks- en opleidingsinstituut zonder winstoogmerk. Jaarlijks bezoeken vele studenten uit de hele wereld de 40 cursussen die gegeven worden.

De Frans Banninck Cocq Penning wordt uitgereikt aan diegenen die zich gedurende een periode van circa tien jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het gaat om personen die een betaalde baan hebben en uit hoofde van hun functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben.

Amsterdam, 26 april 2002 Cynthia Hendriks ^


-

© gemeente Amsterdam - 2-05-2002