Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 1 mei 2002

VANAF 1 MEI
PROEFPERIODE DIFTAR VAN START

Voor de bewoners die beschikken over een rest- en gft-container begint op 1 mei de proefperiode Diftar. Deze proefperiode is ingesteld om u alvast te laten wennen aan het nieuwe systeem en tegelijkertijd een idee te krijgen van de kosten die u in de toekomst gaat maken voor de inzameling van uw afval.

PROEFNOTA
In de proefperiode worden het aantal containerledigingen geregistreerd. De proefperiode loopt van 1 mei tot en met 30 juni. Daarna krijgt u, rond half juli, een 'Diftar-proefnota'. Op deze proefnota kunt u zien hoeveel ledigingen u in deze periode heeft gehad en wat u dat zou gaan kosten als het systeem al was ingevoerd.

NIET BETALEN
Als u in deze proefperiode het afval aanbiedt op de wijze waarop u dat zou doen als Diftar is ingevoerd, kunt u op basis van de proefnota inschatten hoeveel u in de toekomst ongeveer gaat betalen. De proefnota zelf hoeft u dus niet te betalen!

VOORSCHOTNOTA
De echte Diftar-nota loopt mee met de nota die u krijgt van de Waterleidingsmaatschappij, Brabant Water. Voor Geldrop is dat in de periode maart t/m juni van elk jaar. Vanaf juli van dit jaar krijgt u elke maand van Brabant Water een voorschotnota waarin het afvaltarief (zowel het basistarief als een inschatting van het variabele tarief) is opgenomen. Na het verstrijken van het jaar, volgt de afrekening. U betaalt dan uiteindelijk voor wat u heeft aangeboden. Het kan dus zijn dat u moet bijbetalen of dat u geld terug krijgt.