Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 1 mei 2002

NIEUWE COMMISSIES VAN ADVIES BENOEMD

Ook de nieuwe commissiestructuur en de samenstelling van de commissies zijn vastgesteld. Er zijn 3 vaste commissies van advies ingesteld en één bijzondere commissie. De vaste commissies heten voortaan: Commissie Grondgebiedzaken, Commissie Financiën en Algemene Zaken en de Commissie Maatschappelijke Zorg. Voorlopig blijft er een bijzondere Commissie Hofdael, die ook maandelijks gaat vergaderen. Hieronder volgt een overzicht.

Commissie Grondgebiedzaken

Voorzitter: P. Paijens
Plaatsvervangend voorzitter: W. Heesakkers
Leden: H. Cogenbach, F. Crooijmans, F. van den Eijnden, G. Lathouwers, B. Verhappen, D. van Weert, mw N. Zydenbos

Commissie Financiën en Algemene Zaken

Voorzitter: C. Cogenbach
Plaatsvervangend voorzitter: W. de Vries
Leden: H. Boelens, H. van den Eijnden, W. Heesakkers, R. Kluitmans, P. van Moorsel, W. Schuurman, F. Stravers

Commissie Maatschappelijke Zorg

Voorzitter: F. Stravers
Plaatsvervangend voorzitter: C. Baggerman
Leden: H. Dielis, A. Janssen, F. Janssen, P. Looijmans, mw N. Roovers, W. de Vries, mw J. Wagter-Hoogendam

Commissie Hofdael

Voorzitter: De commissieleden kiezen nog een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
Secretaris: T. Vermeulen
Leden: G.H.M. Crooijmans, H.J.M. Dielis, G.A.E.J.P. van den Eijnden, M. Kluitmans, G. Lathouwers, H.E.J. van Weert