Ingezonden persbericht


Laatste nieuws KNMI

2 mei 2002

Nieuw klimaatrapport

Verandering extreme neerslag en temperatuur in Europees klimaat

Nieuw onderzoek toont aan dat er in de neerslag in Europa meer uitschieters voorkomen. Dat geldt vooral voor die plaatsen waar ook de totale hoeveelheid neerslag in een jaar is toegenomen. Ook zijn voor het eerst in meetreeksen over heel Europa systematische veranderingen gevonden in extremen van de temperatuur.

Dat blijkt uit een uitvoerige studie naar reeksen dagelijkse metingen op meer dan 200 meteorologische stations verspreid over heel Europa en het Midden Oosten. Het onderzoek, op initiatief van het European Climate Support Network, werd gecoördineerd door het KNMI. De resultaten zijn beschreven in het European Climate Assessment Report, waaraan door 34 landen is meegewerkt. Het rapport wordt vandaag bij de Wereld Meteorologische Organisatie in Genève aangeboden aan de directeuren van de meteorologische diensten van de deelnemende landen. Zij stelden hun meetreeksen voor dit
onderzoek beschikbaar. Het rapport is het vervolg op het eerste rapport over het klimaat van Europa, dat in 1995 verscheen.

Zie

Ingezonden persbericht