Gemeente Sneek


Geen pardon asielzoekers

Naar aanleiding van een petitie van Stichting Vluchtelingenwerk heeft de raad van de gemeente Sneek een verzoek gestuurd naar de staatssecretaris van Justitie, mevrouw Kalsbeek, waarin de aandacht werd gevraagd voor de groep asielzoekers die al langer dan drie jaar in Nederland verblijft en afkomstig is uit landen waar recent (burger)oorlogen en mensenrechtenschendingen hebben plaats gevonden.
De gemeente Sneek is van mening dat er een eenmalige bijzondere maatregel moet worden getroffen om deze groep een verblijfsvergunning te verlenen. Door middel van dit verzoek heeft de gemeenteraad van de gemeente Sneek met klem haar wens uitgesproken om over te gaan tot een generaal pardon voor deze groep mensen.
Door middel van een brief heeft de staatssecretaris meegedeeld dat ze de reactie van de gemeente Sneek erg waardeert maar dat de Nederlandse regering een streng, maar rechtvaardig vreemdelingenbeleid voert en dat alleen zij die er recht op hebben een verblijfsvergunning krijgen.