MEDIAWAVES

Amsterdam Commodities stelt dividendverhoging van 70% voor

PERSBERICHT
2 mei 2002

Dividendrendement 2001 van 10%
Amsterdam Commodities (ACOMO) stelt na uitzonderlijk jaar dividendverhoging met bijna 70% voor

Hoofdpunten 2001


- Nettowinst stijgt met 70% tot EURO 6,5 miljoen
- Winst per aandeel EURO 0,40 (2000: EURO 0,23)
- Dividendvoorstel EURO 0,25 per aandeel (2000: EURO 0,15)
- Catz International koopt Tovano B.V.

- Verkoop sisalplantage Tanzania

- RCMA Commodities Asia fuseert met Nordmann Rasmann Kautschuk
Rotterdam - Het aan de Amsterdamse Euronext genoteerde handelshuis Amsterdam Commodities N.V. (ACOMO) heeft in 2001 een nettowinst behaald van EURO 6,5 mln, een verbetering met 70% ten opzichte van het toch al zeer goede jaar 2000 (EURO 3,8 mln). De winst per aandeel bedroeg in 2001 EURO 0,40 (2000: EURO 0,23), de hoogste winst per aandeel sinds de reverse take-over van Catz International in 1982. Het resultaat sluit aan op de eerder in februari 2002 aangekondigde voorlopige cijfers.

Kerncijfers
EURO x mln 2001 2000 Verschil

Omzet 265 262 +1,2% Bedrijfsresultaat 14,5 9,8 +48% Netto winst 6,5 3,8 +70% Winst per aandeel 0,40 0,23 +70% Dividendvoorstel per
aandeel 0,25 0,15 +67% Pay-out 62,9 63,9 -1,6% Eigen vermogen per
aandeel 1,19 1,05 +13% Rendement op Eigen Vermogen 35,5% 23,4%

Omzetontwikkeling en bedrijfsresultaat
De geconsolideerde omzet kwam uit op EURO 265 mln. Deze was nagenoeg gelijk aan die van 2000 (EURO 262 mln) en vooral het gevolg van lagere prijzen voor rubber en diverse andere producten, terwijl de handelsvolumes stegen. Het bedrijfsresultaat bedroeg EURO 14,5 miljoen, 48% hoger dan in 2000 (EURO 9,8 mln).

Winstontwikkeling 2001
De winststijging is vooral te danken aan de uitzonderlijke prestatie van groepsdochter Catz International B.V. en haar teams. Het in Rotterdam gevestigde handelshuis, onder leiding van de heer H. Moerman, is wereldwijd toonaangevend op het gebied van de handel in specerijen en is een belangrijke distributeur van basisgrondstoffen voor de voedselindustrie. In 2001 zorgde een combinatie van gunstige factoren waaronder stijgende volumes, verbreding van het assortiment almede een grotere penetratie in een aantal belangrijke markten voor de sterke winststijging.

Alle onderdelen van Catz droegen bij aan de winst, ook de medio 2001 door Catz verworven handelsonderneming Tovano B.V., gespecialiseerd in de handel, het afpakken en de distributie van gedroogd fruit en noten. In overeenstemming met de waarderingsgrondslagen van de groep, werd de bij de acquisitie betaalde goodwill volledig ten laste gebracht van het eigen vermogen in 2001.

De internationale rubbermarkten bleven in 2001 onder zware druk. Medio december lagen de prijzen op het laagste niveau sinds de tweede wereldoorlog. 50% ACOMO dochter RCMA Commodities Asia Pte Ltd. (Singapore) realiseerde een bescheiden positief resultaat.

Medio 2001 werd de sisalplantage Lugongo Estate in Tanzania verkocht. De boekwinst van minstens EURO 250.000 zal vanaf de tweede helft 2002 worden verwerkt overeenkomstig de betalingsvoorwaarden vastgelegd bij de verkoop. In de resultaten over het jaar 2001 zijn tenslotte de leningen verstrekt in 1997/1998 voor de herstart van Salala Rubber Corporation in Liberia volledig afgeschreven (EURO 483,000), in verband met de opnieuw oplaaiende politieke onrust in dat land. Dividend
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal op 18 juni (World Trade Center te Rotterdam) een dividend worden voorgesteld van EURO
0,25 per aandeel (2000: EURO 0,15). Bij een actuele beurskoers van ca. EURO 2,50 betekent dit een dividendrendement van 10%. ACOMO s beleidslijn is om jaarlijks ten minste 60% van de gerealiseerde netto-winst uit te keren aan haar aandeelhouders. Na dividend bedraagt het Eigen Vermogen per aandeel EURO 1,19 (2000: EURO 1,05). De solvabiliteit bedraagt 31% (2000: 23,2%)

Gebeurtenissen na balansdatum

Catz verkoopt conserventak
In het kader van een strategische herpositionering heeft Catz International in maart 2002 de handelsactiviteiten met betrekking tot de conserven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2002 verkocht. Deze activiteiten vertegenwoordigden ca. 8% van de omzet. De boekwinst op de transactie (EURO 455,000) komt ten goede aan het resultaat over 2002. Catz wil zich meer concentreren op de snel groeiende handel in specerijen, noten, eetbare cocosproducten, gedroogde groenten en vruchten.

Fusie RCA en Nordmann Rasmann Kautschuk (Hamburg) De in oktober 2001 aangekondigde fusie tussen RCMA Commodities Asia Pte Ltd. (RCA) en Nordmann Rasmann Kautschuk Gmbh. is in het eerste kwartaal van 2002 afgerond. Als gevolg hiervan is het belang van ACOMO in RCMA Commodities Asia vanaf 1 januari 2002 teruggebracht tot ca 43%. Het boekjaar 2001 is hiermee het laatste jaar waarin RCA volledig in de geconsolideerde jaarrekening van ACOMO zal zijn opgenomen.

Vooruitzichten
De ontwikkelingen over de eerste maanden van dit jaar zijn positief. Het is nog te vroeg om een concrete prognose te geven over het resultaat over het gehele jaar. Op basis van de getekende contracten en marktposities, verwachten we opnieuw goede resultaten voor de eerste helft van 2002.

Raad van Commissarissen en directie.