GroenLinks

fractie

Presentatie plannen tegen lerarentekort


1 mei 2002


Paul Rosenmöller doet morgen (donderdag 2 mei) een aanbod aan de onderwijssector als opmaat voor een betere CAO in het onderwijs. Hij nodigt de sector uit om een akkoord te sluiten over een investeringsplan voor de komende vier jaar.

GroenLinks trekt structureel twee miljard euro extra uit voor prettiger werk in het onderwijs. Dit geld moet onder andere worden besteed aan een verlaging van de werkdruk, prettiger werkomstandigheden en een betere beloning. Paul Rosenmöller zal dit plan aanbieden aan Patricia Leenders (voorzitter werkgroep nieuwkomers van de Algemene Onderwijsbond). Hij doet dat om 12.00u in de Dreeskamer in de Tweede Kamer. Vanaf dan is de tekst ook openbaar.

Morgenavond volgt een debat in Den Bosch over het werven van nieuwe leerkrachten en de GroenLinks voorstellen. Kees Vendrik gaat daarover in discussie met onder andere Sofie Joosse (voorzitter Landelijke Studentenvakbond), Patricia Leenders (voorzitter werkgroep nieuwkomers van de Algemene Onderwijsbond) en Kamerkandidaat én lerares Nen van Ramshorst. Het debat begint om 20u en vindt plaats in Theater Bis, Triniteitstraat 19.