Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PVDA

Den Haag, 29 april 2002

AD MELKERT OVER DE DIENSTBARE OVERHEID

Donderdag 2 mei spreekt PvdA-lijsttrekker Ad Melkert over de dienstbare overheid. Onder de titel De overheid moet de burger beter van dienst zijn: zichtbare prestaties, meetbare resultaten gaat de PvdA-voorman samen met Klaas de Vries en partijvoorzitter Ruud Koole de discussie aan met het publiek. De bijeenkomst vindt plaats in Ottone, Kromme Nieuwegracht 62 in Utrecht en begint om 15.45 uur.

Aansluitend, om 16.45 uur, neemt Ad Melkert het manifest Leefbare steden: wonen naar keuze in ontvangst. Het manifest wordt aangeboden door de Utrechtse PvdA-wethouder Marie Louise van Kleef en is ondertekend door 39 bij wonen en stedelijke vernieuwing nauw betrokken prominente PvdA-leden. Het manifest vraagt om een stimulerende en betrokken rijksoverheid en een regeerakkoord waarin de urgentie spreekt om de stedelijke vernieuwing krachtig aan de pakken. Het bevat zeven voorstellen voor maatregelen in de komende kabinetsperiode, om in wijken en buurten samen met bewoners te kunnen werken aan leefbare steden. Het roept op tot een ander rijksbeleid, zonder betutteling, verkokering en wantrouwen. Een rijksbeleid dat richting geeft, ruimte biedt aan corporaties, garanties geeft voor resultaat (prestatieafspraken) en kaders voor rekenschap.