Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PVDA

Den Haag, 26 april 2002Lezing door Ad Melkert 'de toekomst is al begonnen'

Op donderdag 2 mei houdt PvdA lijsttrekker Ad Melkert de lezing 'De toekomst is al begonnen'. Dit doet hij van 13.00 tot 14.00 uur in de Sint Aegtenkapel, 't Zand 37 in Amersfoort. Tijdens deze lezing geeft Ad Melkert zijn visie op de dienstbare overheid, waarna hij met de aanwezigen in de zaal in discussie gaat.

De afgelopen weken heeft Ad Melkert in het kader van het PvdA project 'de slag om de uitvoering' verscheidene baanbrekende projecten op het gebied van onderwijs, zorg, veiligheid en arbeid bezocht. Deze bezoeken waren erop gericht om meer inzicht te krijgen in projecten, die een structurele verbetering teweeg hebben gebracht in de publieke sector. Na afloop van deze bezoeken heeft Ad Melkert zijn bevindingen tijdens expertmeetings voorgelegd aan mensen uit de betrokken beroepsgroepen. Al deze mensen hebben suggesties gegeven over hoe de overheid efficiënter en effectiever kan werken. Mede op basis van deze ideeën is de lezing

'De toekomst is al begonnen' tot stand gekomen.

De lezing wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de bezochte baanbrekende projecten, mensen die actief zijn op het gebied van onderwijs, zorg, veiligheid en arbeid en vertegenwoordigers van de gemeente Amersfoort.