MINVENW

Nieuwsarchief Persberichten Toespraken Dossiers Brieven aan de Tweede Kamer Organisatie

2002 2002 2001 2001

2002 2002 2001 2001 2000 2000 1999 1999 1998 1998 1997 199 7

2002 2002 2001 2001 2000 2000 1999 1999 1998 1998 1997 199 7 1996 1996

Integriteit Integriteit Kilometerheffing Kilometerheffing NVVP N VVP Spoorvervoer Spoorvervoer

2002 2002 2001 2001 2000 2000 1999 1999

Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Telecom Telecom Water Wate r Luchtvaart Luchtvaart Algemeen Algemeen

25 april 2002

home > persberichten 2002

Nederland leeft met water

Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat geeft donderdag 2 mei het startschot voor de campagne Nederland leeft met water. De campagne is bedoeld om Nederlanders bewust te maken van het feit dat zij in een waterrijk land leven dat gedeeltelijk onder zeeniveau ligt; iets waar lang niet iedereen meer bij stil staat. In het Waterpaviljoen op de Floriade zal de staatssecretaris het startsein geven voor de campagne, die zeker tot in 2003 doorloopt.

Nederland is synoniem met water. Eeuwenlang hielden we de zee en de rivieren met dijken en gemalen in toom. Het hoge water van 1993 en 1995 opende ons de ogen. De zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het regent vaker en harder. We moeten anders met het water omgaan, anders krijgen we natte voeten in de winter en s zomers een gele grasmat in de tuin. Het waterbeheer in Nederland is daarom radicaal veranderd. We moeten water niet langer buitensluiten en zo snel mogelijk naar de zee pompen. In plaats daarvan moeten we het water de ruimte geven en weer toelaten in ons dagelijks leven.

Het nieuwe waterbeleid staat onder meer beschreven in de kabinetsnota Waterbeleid in de 21-ste eeuw. Inmiddels is het nieuwe beleid gemeengoed voor de watersector in Nederland. Het principe vasthouden, bergen, afvoeren, wordt daarom ook steeds vaker toegepast. Dit betekent een radicale wijziging ten opzichte van het oude waterbeleid, waarbij het water snel werd weggepompt en vervolgens ingesnoerd tussen dijken. De ervaring leert (hoogwaters van 1993, 1995 en de zware regenval van 1998) dat dit niet meer decennia lang de gewenste veiligheid oplevert. Het West-Europese klimaat verandert en Nederland ondervindt dat aan den lijve.

Het nieuwe waterbeleid gaat ervan uit dat een overvloed aan water in eerste instantie moet worden opgevangen en vastgehouden op de plek waar het zich verzamelt. Dat kan zijn in beken, meren, rivieren, polders of in woonwijken. Wanneer de buffers vol zijn, kan het overtollige water tijdelijk worden opgeslagen in bergingsgebieden in de buurt. Pas wanneer het waterpeil in de rivier weer is gestabiliseerd, wordt het opgevangen water via de rivier afgevoerd naar zee. Op deze manier worden extreme pieken voorkomen en zijn de risicos kleiner.

Gevolgen voor alle Nederlanders
Dit nieuwe waterbeleid heeft gevolgen voor alle Nederlanders. Daarom hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen besloten om een landelijke campagne te voeren. Nederlanders moeten zich weer bewust worden van het feit dat zij in een waterrijk land leven en dat dit niet zonder consequenties is. Iets wat de laatste vijftig jaar naar de achtergrond is verdwenen.

Na de officiële start op 2 mei maken het rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen hun organisaties bekend met de campagne en voorzien hen van voldoende ondersteunend materiaal. Na de zomervakantie start eind september de publiekscampagne met spots op radio en TV, advertenties in dag- en weekbladen en brochures voor het publiek.

Journalisten zijn uitgenodigd om bij de officiële start van de campagne Nederland leeft met water aanwezig te zijn. De bijeenkomst start op donderdag 2 mei om 14.00 uur in het Waterpaviljoen op de Floriade. Geïnteresseerden kunnen zich vooraf aanmelden bij het secretariaat van de Directie Communicatie van Verkeer en Waterstaat, zodat zij toegang krijgen tot het Floriadeterrein. Aanmelden kan via 070-351 7688

top